Preventivní vlak Českých drah

Co návštěvníky v Preventivním vlaku čeká?

Prvním vagónem je speciální kinovůz určený k projekci letos zcela nového filmu. Hraný dokument s názvem To nedáš! seznamuje veřejnost se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, informuje o rizikovém chování a upozorňuje na jeho možné fatální důsledky. Snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici. Motivací k vytvoření filmu To nedáš! byly především šokující statistiky železničních nehod.

Další informace na ….

A jak celou akci viděli naši žáci?

Dne 25. dubna jsme šli na akci „Preventivní vlak“. Sešli jsme se na nádraží Svinov. Jakmile jsme přišli na akci, tak jsme měli nejprve video o nehodách na trati jménem „To nedáš“. Dozvěděli jsme se, že nemáme vyhazovat jakékoliv předměty z vlaku, rozhlédnout se na přejezdu jestli nejede vlak, nepřibližovat se ke trolejím atd…

Dále jsme pokračovali k hasičům, kteří předváděli oživování člověkaa jak zaškrtit ránu, aby nekrvácela. Po té jsme se přesunuli do konferenční místnosti (železničního vozu), kde nám policisté ukázali statistiky úmrtí na drahách a co by se mělo a nemělo dělat. Nevjíždět autem nebo jiným dopravním prostředkem na trať, když svítí varovná světla a sklápí se závory. Pokud na přejezdu tato opatření nejsou, musíme se ujistit, jestli nic nejede a další zajímavosti.

Akce byla zajímavá a poučná.

Kryštof K. a Tomáš G.

Přišli jsme na nádraží a tam nás pozvali do vagónu s projekcí, kde jsme se usadili. Pustili nám film o bezpečnosti jak se chovat na kolejích. Trvalo to třicet minut. Pak jsme se přesunuli na stanoviště první pomoci a tam nás poučili jak se chovat, když se něco stane.

Patrik V. a Adéla D.