Program Veselé zoubky

Žáci 1.-5.třídy se velmi aktivně zúčastnili preventivního programu  firmy „dm“  pro dotykové tabule v počítačových učebnách ZŠ „Veselé zoubky“.
Program byl primárně určen pro naše prvňáčky, kteří obdrželi dárkový balíček, vyplnili několik úkolů a dozvěděli se plno informací.