Výlet do Krnova

Ráno kolem 8. jsme se sešli na svinovském nádraží, dali jsme paní učitelce Karpíškové naše telefonní čísla a šli na vlak. Vlakem jsme jeli cca 30 minut a pak šli na autobus, protože vlak měl výluku. Autobusem jsme jeli asi hodinu, po příjezdu jsme se přepočítali, jestli jsme všichni, a potom se nás ujal pán, co nás prováděl po Synagoze, povídal o její historii a o Tóře. Ale taky se nás ptal na otázky, třeba proč musí v Synagoze svítit věčné světlo – je to symbol přítomnosti boha.

Pak jsme se šli podívat do věže, ve které bylo málo místa, ale hezký výhled, a potom jsme se prošli po půdě a pak jsme se šli podívat do tajné místnosti, ve které byla truhla, do které dříve ukládali Tóry a někde jinde zase Bible. Tentokrát uvnitř byly čokoládové mince, které jsme si vzali a snědli. Potom jsme šli podívat na balkon, kde byla výstava o významných židovských obchodnících a vynálezcích. Měli jsme taky ochutnávku košer jídla – cuketových placiček a jablečný mošt. Nakonec jsme se prošli po náměstí, kde nám pán průvodce ukázal malé zlaté destičky se jmény židů, kteří byli vyhnáni, a taky nám ukázal balkon, na kterém stál Hitler.

Potom jsme měli rozchod až do 13,40. Když byl čas se sejít, tak nám chyběl Samuel, který byl v pizzerii. Paní učitelka pro něho došla a pak jsme šli na autobus. Mezitím, co jsme čekali, jsme si povídali. Cesta autobusem proběhla v klidu, v Opavě jsme šli na vlak, ve vlaku jsme prošli asi 2 vagony, abychom našli nějaké místo. Když jsme přijeli na Svinov, tak jsme se rozloučili a každý z nás šel domů.

Děkujeme paní učitelce Eliášové, že nám zařídila hezký a zajímavý výlet.

Olga Najvárková