Den Ochrany osob a majetku

Předposlední školní den bývá tradičně zasvěcen „Ochraně osob za mimořádných událostí“, kde obvykle opakujeme zdravovědu, chování při varovných signálech, příprava evakuačního zavazadla a další. Letos pod vedením pana učitele Macečka byl tento den pojat jako branná vycházka do Bělského lesa s plněním různých úkolů. Žáci byli rozdělení do deseti týmů, kdy se dva žáci druhého stupně starali o skupinu žáků z prvního stupně. Zbylí žáci druhého stupně pak vytvořili tři vrstevnické hlídky.

Takto pojatý den i vzhledem k horkému počasí byla dobrá volba. Strávili jsme dopoledne na zahradě a v lese a do syta jsme si užili čerstvého vzduchu. Vítězství nebyla důležitá, ale především zopakované znalosti  ze situací, které nejsou v našem životě zcela běžné.