Projektový den ve Štramberku

„Cesta do pravěku“ byla třetím projektovým dnem, který jsme mohli uskutečnit. Děti získaly základní informace o ochraně přírody i krajiny celkem, významu archeologických a paleontologických nálezů pro získání představy o vývoji života na Zemi, jeho podobě v daném časovém období.

Projektový den „Cesta do pravěku“ byl zaměřen na seznámení se s pravěkou faunou (základní druhy dinosaurů, jejich vzhled, způsob života), procesem fosilizace (vznik fosílií a jejich typy), poznali jeskyni Šipka nejen jako turistický cíl, ale i jako významné naleziště kosterních pozůstatků (mamutí zub, lidská lebka z doby bronzové, …) a seznámili se s významnými osobnostmi města Štramberk.
Projektového dne se zúčastnila odbornice z praxe – experimentální bioložka Mgr. Adriana Volná, t.č. studentka doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.

Nejdříve jsme společně navštívili jeskyni Šipka, kde odborník z praxe prezentoval stručný výklad zaměřený na objevy, které zde byly učiněny, a objasnil fosilizaci s názornou ukázkou. Dále jsme se přesunuli do centra města, kde odborník provedl druhý výklad, zaměřený na druhy dinosaurů, jejich životní strategii a pro názornou ukázku využil ilustrací Z. Buriana, čímž plynule přešel k místním rodákům. Dále jsme navštívili Museum Z. Buriana, kde si žáci mohli prohlédnout jeho obrazy, ilustrace ve větším formátu a vyslechli si další zajímavé informace z jeho života.

Abychom si mohli lépe prohlédnout vrch Kotouč, absolvovali jsme výstup na Trúbu, kde jsme získali informace o vzniku hradu, jeho historii, teorii o vzniku Štramberských uší. V poslední části našeho programu jsme se přesunuli „Na Vyhlídku“, pozorovali panorama Beskyd, kostel Cyrila a Metoděje a zároveň zde odborník realizoval třetí výklad, zaměřený na aktuální složení místní květeny a živočichů. Také byla zmíněna místní Botanická zahrada a její význam. Po obtížném sestupu zpět do města jsem se všichni velmi unavení vrátili ke škole. Projektový den jsme spolu s odborníkem z praxe hodnotili jako velmi vydařený, žáci byli nadšení. Negativem byla vyšší fyzická náročnost a vysoká teplota vzduchu v den realizace.