Návrat žáků do školy k 12. 4. 2021

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že škola bude opětovně otevřena od 12. 4. 2021.

Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu hodin, počínaje pondělím od 8:00.

Z dokumentu „Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání“ vynímám následující informace. Celý dokument je možno stáhnout ZDE.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

  • V základních školách – žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.
  • Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

  • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze)

  • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně  (více)
  • Dokument – Testovací diagram (pdf)

Děkuji za spolupráci.

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Karpíšková