DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 2. 11. 2020 byla naše škola z nařízení vlády ČR uzavřena a výuka od té doby probíhá formou distančního (dálkového) vzdělávání, které je pro žáky povinné. Distanční výuka probíhá v těchto formách:

  • korespondenční forma
  • diskuzní skupiny na platformě sociálních sítí
  • google classroom (v přípravě)
  • individuální konzultace

NABÍDKA ICT

Naše škola nabízí možnost zapůjčení pracovních notebooků a tabletů vhodných k realizaci DV a plnění zadaných úkolů. Zájemci, nechť se ozvou panu učiteli z Informatiky.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Nabídka připojení k internetu ve spolupráci s operátorem T-Mobile. Škola má možnost zdarma přidělit kód, který umožňuje připojení k internetu za účelem plnění školních povinností. (Nabídku nelze využívat k telefonním hovorům a zasílání SMS zpráv.)

Škola poskytne kód na žádost zákonného zástupce.

Distanční výuka