Účastníme se projektu – MAP II Ostrava

Zapojili jsme se do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II“, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Díky tomu pedagogové naší školy mohli využít řadu školení, jelikož je témata zaujala a kladně hodnotí jednotlivé přednášky, vzdělávací akce a implementační aktivity (semináře, workshopy, nástroje pro kariérové poradenství).

Zapojení do projektu MAP II