Projektový den: 30 let svobody

V pátek 15. listopadu proběhl na druhém stupni naší ZŠ projektový den připravený p.uč. Eliášovou a p. uč. Karpíškovou. Průvodní slovo si vzala paní učitelka Eliášová (mimochodem oděna v sametový šat) a skvěle připravenou prezentací s video ukázkami nás postupně seznámila s historií dne 17. listopadu od roku 1939 až po současnost. Velkou část prezentace pochopitelně věnovala událostem v roce 1989, od kterého počítáme 30 let svobody a demokracie.

Po téměř hodinové přednášce následovala RETRO svačinka („káva“ MELTA s vánočkou nebo chléb s paštikou – dle výběru pod vedením p. uč. Smetanové). Dopoledne uzavřela soutěž čtyřčlenných družstev, která se skládala ze dvou částí. V první odpovídaly soutěžní týmy formou kvízu na otázky, jejichž odpovědi zazněly během přednášky. Druhá část spočívala v zodpovězení otázek, které žáci mohli zjistit z plakátů umístěných ve třídách – prostým čtením a porozuměním textu. V ojedinělých případech mohli využít znalostí pamětníků. 🙂

Soutěž vyhodnotila porota pod vedením p. uč. Macečka. Tým na prvním a druhém místě převzal hodnotné sladké balíčky a třetí místo se muselo podělit rovnoměrně mezi dvě soutěžící družstva. Musím konstatovat, že žáci k soutěži přistoupili zodpovědně a dle mého soudu je bavila. Mohu říci, že projektový den se velmi povedl a kolegyně odvedly skvělou práci.