Zapojení do projektu Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. se také zapojila do tohoto projektu a žáci pod vedením paní učitelky Volné, mimo sběru baterií a elektroodpadu, vytvořili krásnou a názornou nástěnku k Mezinárodnímu dni elektroodpadu, který připadl na 13. října.

Recyklohraní – tvoříme komix

Naše škola se již třetím rokem účastní prestižní žákovské soutěže, zaměřené na environmentální vzdělávání a vedení žáků k přírodě blízkému způsobu života. Třetím úkolem tohoto ročníku bylo vytvoření komixu na téma „Život starého elektra“.  V tomto tématu se žáci zaměřili především na alternativní využití již dosloužilých elektrospotřebičů. V galerii níže můžete sami posoudit, jak se tohoto úkolu zhostili 🙂 Vítězný komix bude odeslán do Národního muzea v Praze, kde po posouzení odbornou porotou může získat hodnotné ceny. Naši školu budou reprezentovat  za I. stupeň – Martina Veselá a za II. stupeň – Filip Tichopád a jeho tlupa, jejichž dílka byla jednomyslně zvolena ostatními žáky. Držíme palce!

Jak přišli na svět BATERKOŽROUTI

Naše škola patří mezi jednu z 560 škol, které se aktivně zapojily do druhého úkolu projektu Recyklohraní. Žáci měli za úkol vytvořit vlastní originální sběrnou nádobu na použité vybité baterie tak zvaného BATERKOŽROUTA. Šesťáci se do díla pustili se vší vervou a se zadaným úkolem si poradili levou zadní.