Přírodní rezervace Rezávka

Víte, že i v Ostravě můžeme najít kus pěkné přírody? Důkazem je přírodní rezervace Rezávka, která se nachází mezi Svinovem a Výškovicemi. Pěšky jsme se vypravili z MHD Svinovské mosty, okolo nádraží až do míst, kde končí zástavba a začíná křížení dálnice a Rudné. Od tohoto místa se před námi rozprostírala rezervace s mnoha zajímavými živočichy, rostlinami a scenériemi mokřadového lesa ve slepých ramenech Odry. Než jsme se nadáli, vyšli jsme z rezervace na louky přímo pod Výškovicemi.