Sopky v Ostravském muzeu

Žáci druhého stupně (hlavně Ti se zájmem o přírodní vědy a ti, jež mají tuto látku v osnovách) dnes 28.2. navštívili Ostravské muzeum, ve kterém shlédli výstavu Sopky na území Moravy a Slezska. Díky odborné průvodkyni paní geoložky jsme měli možnost dozvědět se plno zajímavých informací o sopkách. Např. o typech vulkánů, jak vznikají, které jsou nejslavnější. Rovněž už víme, kde leží nejbližší sopky od Ostravy, co jsou to „těšínity“ a komu dal jméno ostravský čedič – bazalt. Závěr výstavy tvořila interaktivní část, která nás velmi zaujala.