Opevnění Darkovičky

Čtvrteční dopoledne 7.6. patřilo výletu 8 a 9 třídy, které vyrazily do Darkoviček u Hlučína do areálu čs. opevnění z roku 1938. Autobus nás přivezl do blízkosti opevnění a našemu útoku podlehl hned první tank T-34. Po podrobném průzkumu tohoto technického zázraku z 2. světové války pokračujeme k prvnímu bunkru „Alej“. Průvodce nám podává dlouhý, podrobný výklad a naši pozornost si opětovně získává vždy nějakou humornou poznámkou. Prohlídka je vydatná a nás zaujala skutečnost, že vojáci byli vybírání podle psychické odolnosti, aby vydrželi 14 v počtu 30 osob bez možnosti vyjít ven. Uvědomíme-li si velikost místností, tak docházíme k závěru, že z naší prohlídkové skupiny by to nebyl nikdo. Svačinka a průzkum srubu (tak se říká bunkrům) „18“ a „Štípka“. Druhý jmenovaný nás zaujal především tím, že na něm prováděli Němci pokusy a snažili se jej vyhodit do povětří. To se jim nepodařilo úplně, pouze rozlomili strop „vejpůl“. Závěr našeho výletu je ve znamení třešní a slunění se na bunkru „Orel“. Část trávila volno válením se po tanku alá rotný Smiřický anebo prozkoumával bunkry „Jaroš“ a „František“. Počasí nám také přálo, a proto můžeme konstatovat, že výlet se zdařil.