Proběhla akce Ukliďme Česko 2017

Počasí se umoudřilo, posbírali jsme přes 300 kg odpadu v okolí školy. Uklízet Česko přišlo 9 našich žáků, 8 zaměstnanců školy a 3 rodiče. Žáci z kroužku vaření upekli perník a vařili čaj. Na závěr jsme si opekli párky. Akci hodnotíme jako zdařilou.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.