Den požární bezpečnosti

Využili jsme každoročního pozvání HZS na Den požární bezpečnosti, který se konal v  pátek třináctého. A tak si žáci 7.,8. a 9. třídy mohli prohlédnout moderní techniku a zázemí, včetně záchrany osob z poškozeného vozidla a poskytnutí první pomoci v centrální hasičské stanici v Ostravě-Zábřehu. Děkujeme za pozvání.
Zároveň děkuji za fotky Šárce a Járovi.

Fotogalerie

Odkazy na akci 

Odkaz na FB včetně videozáznamu

Žáci I. stupně se zúčastnili exkurze do centra Integrovaného záchranného systému v Ostravě – Zábřehu. Byl zde pro ně i pro další dospělé návštěvníky připraven bohatý program, prošpikovaný ukázkami činnosti, techniky i spoustou užitečných preventivních informací. Celou prohlídkou nás provázel místní hasič, který dětem přiblížil jejich zajímavou a náročnou práci. Žáci měli spoustu dotazů a prohlídka moderní hasičské techniky je velmi zaujala. Celé dopoledne bylo ukončeno akční ukázkou vyproštěni zraněného z havarovaného vozidla. Ukázku děti ocenili velkým potleskem.