Dny s Městskou policií

Třetího března a devátého března se na naší škole uskutečnily přednášky Městské policie Ostrava. Členky MP se žáky probíraly témata dle tříd mimo jiné “Bezpečně ze školy domů”, “Malé děti – velké nebezpečí”, “Život ve městě”, “Nebezpečná hra – šikana” atd.