Dny s Městskou policií

Třetího března a devátého března se na naší škole uskutečnily přednášky Městské policie Ostrava. Členky MP se žáky probíraly témata dle tříd mimo jiné „Bezpečně ze školy domů“, „Malé děti – velké nebezpečí“, „Život ve městě“, „Nebezpečná hra – šikana“ atd.