Exkurze do CHKO Poodří

V rámci „Ptačího týdne“ jsme se zúčastnili vycházky do CHKO Poodří, kde jsme s odborným výkladem PhDr. J. Mayera mohli pozorovat a rozlišovat ptáky zde žijící. Náš průvodce měl připravenou soutěž  o NEJLEPŠÍ POLANECKOU JEDNOSTOJKONOŽKU. Počasí nám přálo, exkurze byla pěkná, pro mnohé žáky „zdrcující, smrtelná, náročná“ dle jejich vlastního hodnocení. To my, paní učitelky , si nemyslíme. Zvládnout 10 kilometrů pomalou chůzí během 4 hodin pro děti ve věku 7-12 let by nemělo být obtížné. Bohužel dnešní generace „počítačových“ nebo „televizních“ dětí není vybavena fyzickou kondicí v takové míře, aby zvládla vycházku bez problémů. Nakonec se ale všichni „zatli“ a do cíle došli. I paní kuchařky zvládly nápor hladovců; knedlíků i segedínského guláše bylo dost.