Zápis do 1. ročníku školního roku 2020-21 bez přítomnosti dětí

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020-21 bez přítomnosti dětí

Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem, vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

Zápis bude probíhat od 1. do 30. dubna v pracovní dny, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. 

Příhlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: grxckws) 
 • e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostým emailem) na adresu pohodova_skola@volny.cz (bude-li email bez elektronického podpisu, je nutné žádost do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně podpisem) 
 • poštou 
 • osobní podání; vzhledem k zabránění vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách školy je nutno domluvit si dopředu termín návštěvy. (volejte sekretariát 595 782 131 v úřední hodiny Po-St: 8:00-12:00 k zajištění termínu nebo emailem) 

Po přijetí žádosti, vydá škola do 30.5.2020 „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“, které obdržíte poštou na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.  

Požadované dokumenty pro zápis:

 1. Žádost o přijetí ke školní docházce (Zápisní lístek), kam zákonný zástupce uvede tyto náležitosti
  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popř jinou korespondenční adresu
  • označení školy, jíž je žádost určena
  • podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě zastupuje jméno a příjmení tohoto zástupce místo trvalého pobytu tohoto zástupce 
 2. rodný list dítěte (postačuje prostá kopie) 
 3. máte-li potvrzení o odkladu povinné školní docházky dítěte 
 4. dvě z doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16, 

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky dodejte žádost (ke stažení) o odklad do 30. 5. 2020, (součástí žádosti o odklad je nutné dodání potvrzení PPP nebo SPC a dětského lékaře nebo odborného lékaře). 

Vzhledem k uzavření PPP a SPC se řízení o odkladu povinné školní docházky přerušuje na dobu neomezenou, respektive nezbytně nutnou. Pokud zákonný zástupce nemá vyřízené potvrzení PPP nebo SPC, je možné dodat až po znovuotevření těchto institucí.

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————