Výuka na sedmý týden

Výuka na sedmý týden

Pro týden od 27. 4 - 3. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK:

Věřím, že jste si doma procvičili hlasité čtení a trochu i orientaci v textu (když jste zjišťovali, kdo vlastně mluví).

Protože některým z vás ještě chybí pár úkolů, které by měli odevzdat, dávám vám čas do konce tohoto týdne dokončit, doplnit a poslat mi, co jste ještě nestihli.

Vy, kteří jste vzorní a máte všechno splněno, můžete procvičovat pravopis na těchto stránkách:

Užijte si prodloužený víkend a oslavte v pátek Svátek práce (třeba domácí prací)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANGLIČTINA:

Pondělí 27. dubna: žádná „mordovačka“ na začátek týdne – jen jste mi minulý týden nenapsali nic o testech. Takže ještě jednou: na webu  si zkuste projet třeba i všechny dostupné testy a podívejte se, v čem plavete . Pak mi to napište, já Vám zkusím pak poradit… Je to na počítači, je to skoro jako hra, tak hurá do toho!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 29. dubna: Otevřete si, prosím, pracovní sešity a zkuste si vyplnit úkoly 4 a 5 na straně 43. V prvním případě jde o propojení anglických slovíček či sousloví s českými v rámečku. V tom druhém cvičení jde pro změnu o odpovědi na otázky s využitím jízdního řádu uvedeného v tabulce.

Český překlad otázek: Za jak dlouho se dá dostat z Ginger do Daisy? V kolik přijedete do Daisy autobusem vyjíždějícím ve 14:25 hodin? Autobus, který má vyjet ve 12 hodin, má zpoždění 23 minut. V kolik hodin bude v Ginger? Autobus odjede v 17:11 hodin z Daisy. V kolik hodin dojede do Rosebloomu?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 30. dubna: Při čtvrtku si zkuste zopakovat známou formou slovíčka z pracovního sešitu strana 43 (cvičení 1) – do sešitu napište několik vět, ve kterých je použijete. Rada – zkuste si nejdřív na kousek papírku napsat věty v češtině a pak se je pokuste klidně za pomoci překladače přeložit a napsat je v angličtině do malých sešitů. Nadpis: STATIONS

======================================================================

PŘÍRODOPIS:

Čtvrtek 30. dubna: Tentokrát dáme jen jednu lekci z přírodopisu. Téma a nadpis v sešitě: HOUBY S PLODNICÍ.

Zápis: Houby s plodnicí dělíme na jedlé, nejedlé a jedovaté. Nad zemí vidíme jen jejich plodnice (klobouk, třeň a další části), většina těla hub je však skryta v zemi, kde vytváří podhoubí.

Podle uspořádání spodní části klobouku hub rozlišujeme houby s rourkami (rourkaté) a houby s lupeny (lupenaté). Na lupenech a nebo rourkách se vytvářejí výtrusy, pomoci kterých se houby rozmnožují.

Úkol: zkuste si nakreslit do sešitu ještě i horní obrázek na straně 50 v učebnici, včetně všech popisků (a nebojte se to udělat dost velké).

======================================================================

ZEMĚPIS:

Úterý 28. dubna: Téma a nadpis do sešitu: TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU

Zápis: V zeměpise rozlišujeme dva základní způsoby členění zemského povrchu: vertikální (výšková) členitost a horizontální (povrchová) členitost.

Vertikální: podle nadmořské výšky a rozdílu nadmořských výšek (např. Sněžka má nadmořskou výšku 1603 m n. m.); rozlišujeme nížiny a vysočiny – podle rozdílu nadmořských výšek rozlišujeme roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny, velehornatiny.

Horizontální: podle členitosti pobřeží pevniny, rozlišujeme zálivy, poloostrovy a ostrovy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 30. dubna: Na základě předchozího učiva zkuste za pomoci atlasu (nebo internetu) rozhodnout, o co jde (nížiny nebo vysočiny): Kavkaz, Atlas, Velkopolská jezerní plošina, Alpy, Andy.

A teď naopak, zkuste na mapě České republiky (nebo za pomoci internetu) najít a vypsat pět nížin a pět vysočin v naší zemi.

A poslední úkol: napište, jakou barvou v mapách označujeme nížiny a jakou vysočiny (to jsme už dělali, když jsme si povídali o mapách a globusech).

Nadpis do sešitu: OPAKOVÁNÍ TVARU ZEMSKÉHO POVRCHU

======================================================================

OBČANSKÁ VÝCHOVA:

Pondělí 27. dubna: Téma a zápis do sešitu: OBECNÍ SAMOSPRÁVA.

Nejprve si přečtěte text na straně 46 v učebnici, kde se popisuje, co je obecní samospráva, co je to obecní zastupitelstvo a obecní úřad. A pak zkuste odpovědět na následující otázky, které si ale, prosím, také napište do sešitu:

1. Jak se jmenuje primátor města Ostravy a kde je jeho kancelář?

2. Jak se nazývá obecní úřad v místě, kde bydlíte, jaká je jeho adresa a jak se jmenuje starosta vaší obce?

3. Na jak dlouho jsou zvolení členové obecních zastupitelstev?

======================================================================

FYZIKA:

Čtvrtek 30. dubna: Téma a nadpis do sešitu: HMOTNOST

Zápis: Hmotnost je další fyzikální veličina, označujeme ji m, základní jednotkou je kilogram (zkratka je kg). Hmotnost určujeme vážením na vahách. Vážení je jedním z nejstarších postupů měření.

Váhy, přístroje sestrojené pro měření hmotnosti pomocí tíže, pracují na různých principech – váhy pákové, rovnoramenné, nerovnoramenné, kyvadlové, pružinové a další.

Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen v mezinárodním úřadu pro váhy a míry ve Francii, nedaleko hlavního města Paříž.

======================================================================

TĚLOCVIK:

Středa 29. dubna: Někteří z vás jezdí na kole, jiní chodí běhat a co ti další? Zkuste mi jen napsat, co jste udělali tento týden pro své zdraví. Kdo nechce už psát, ať svou výpověď nahraje a pošle do e-mailu (WhatsApp), popřípadě natočí video… A jestli třeba pravidelně denně děláte kliky, dřepy nebo třeba leh-sedy, napište mi kolik toho děláte…

======================================================================

INFORMATIKA:

Dnes naposledy procvičíme tabulky. Od května to již budou zábavnější prezentace. Postupuj podle pracovního listu

Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————