Výuka na devátý týden

Výuka na devátý týden

Pro týden od 11. 5. do 17. 5. 2020

JAZYK ČESKÝ

Mluvnice: trénovat pravopis + slovní a větný rozbor

učebnice str. 20/cv. 3b (písemně do sešitu – ČITELNĚ)

=========================================

DĚJEPIS

Zápis – Anglie, Nizozemí

=========================================

MATEMATIKA

Téma týdne - Archimédes. Vaším úkolem bude přečíst si text o starověkém učenci, matematikovi a fyzkovi, Archimédovi ze Syrakus. K vypracování pracovního listu vám postačí text (článek) o tomto mysliteli na české wikipedii. Odkaz zde, nebo vyhledáním na internetu.

Zpracujte pracovní list

=========================================

OBČANSKÁ VÝCHOVA

děkuji všem, kteří mi poslali vypracovaný materiál.

Jak už jsem vám psala minule, seznam obsahoval jména lidí, které já považuji za důležité.

Koho považujete za důležitého vy? Vypracujte svůj seznam významných osobností. A rozčleňte je stejně jako já podle oblasti, ve které vystupují (kultura, politika, sport, věda). Zkuste se nad tím zamyslet. Jsem moc zvědavá, koho považujete za důležité osobnosti vy.

==========================================

ANGLIČTINA

Pondělí 11. května: už asi pravidelně v pondělí zkuste mrknout na to, co jste v minulém týdnu (v minulých týdnech) ještě nedodělali. Jestli si nebudete vědět s něčím rady, klidně mi napište, dáme to nějak dohromady. Kdo už všechno má, může se jen podívat na video o koalách… Pozor, je to v angličtině, proto si zkuste poslechnout tu pravou nefalšovanou angličtinu a sami si zhodnoťte, jak jste tomu rozuměli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13. května: Otevřete si pracovní sešity na straně 75. Je tam slovník vztahující se k lekci o Koalách (21), do malých sešitů si už známým způsobem zapište prvních deset slovíček. Pak si zkuste alespoň šest z těch slovíček písemně uplatnit ve větách, které napíšete opět do malých sešitů pod nadpis KOALAS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 15. května: práce je naprosto jednoduchá, v pracovních sešitech na straně 45 vyplňte cvičení 7 (křížovka) a 9 (doplňování slov v rámečku do vět). Mnoho zdaru!!!

======================================================================

FYZIKA

Čtvrtek: 14. května: Otevřete si učebnice na straně 51 a zkuste udělat úkol 1 a 6. V prvním je to poměrně jednoduché – místo otazníků napište správné číslo podle zadání ve sloupečku – máme zadáno 5 m2 a chceme vědět kolik je to dm2 a taky cm2… V úkolu číslo 6 jde také o poměrně jednoduchý úkon, za pomoci známého vzorečku pro výpočet tlaku (známe ho z látky o deformačních účincích síly) doplníte zase čísla namísto otazníků.

======================================================================

 SEMINÁŘ z INFORMATIKY 

V dnešní hodině probíráme oblast aplikačního software na téma internet. Přílohu si vytiskni a nalep do sešitu. Pozorně přečti a buď vyzkoušej nebo se zamysli nad informacemi, které tam přečteš. 

Na základě informací a vlastních znalostí vytvoř (procvič si opět) prezentaci na téma internetové prohlížeče.

  • úvodní strana - velký nadpis + autor
  • další 4 strany budou stejné - menší nadpis a jeden odstavec textu + obrázek. Budou se týkat nejrozšířenějších prohlížečů internetu (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer = Microsoft Edge, Safari)
  • další dvě strany budou komunikační programy, které používáš

======================================================================

PŘÍRODOPIS
uč. str. 15, 16 Stonek. Přečíst, zapsat podle osnovy: funkce stonku, rozdělení (bylinný, dřevnatý), typy bylinných stonků, přeměny stonku.
======================================================================

ZEMĚPIS

uč. str. 25 Kavkaz. Přečíst, zapsat státy do tabulky (jako vždycky), str. 29, cv. 5
======================================================================
 

Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————