Výuka na devátý týden

Výuka na devátý týden

Pro týden od 11. 5. do 17. 5. 2020

ANGLIČTINA

Pondělí 11. května: od mnohých z vás ještě nemám napsanou cestu do oblíbeného obchodu z minulého týdne. Prosím tedy dnes o její doplnění. Kdo už mi to poslal, může se podívat na video o nakupování v angličtině: How to Go Shopping in English

Zde je odkaz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13. května + pátek 15. května: v učebnici na straně 44 je text ve cvičení 1 a pod ním jsou otázky k tomu textu. Vašim úkolem bude přečíst si ten text (tak pětkrát) a do malých sešitů zkusit odpovědět na jednotlivé otázky (Nadpis je AT THE MUSEUM). Stále platí pravidlo, že nejprve je zapotřebí napsat otázku a pod ní odpověď…

======================================================================

ČESKÝ JAZYK

minulý týden jste měli úkol na psaní, tento týden bych byla ráda, kdybyste četli.

Vaším úkolem bude vzít si knihu (buď tu, co, teď čtete, nebo už jste přečetli a zaujala vás, nebo prostě jakoukoliv knihu, kterou najdete doma).

Knihu si alespoň prolistujte a pak do sešitu udělejte krátký zápis.

Název knihy, autor, ilustrace, hlavní postava, stručně, o čem kniha je a proč jsem si ji vybral.

======================================================================

DĚJEPIS

Zápis – Punské války

Práce s textem –  Spartakovo povstání. Učební text + pracovní list 

=======================================================================

PŘÍRODOPIS

Pondělí 11. května: Téma i nadpis další látky: PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ HOUBAMI.

Zápis: Když se někomu ve vašem okolí, popřípadě přímo vám, podaří pozřít jedovatou houbu, měli byste se v první řadě snězené jídlo pokusit odstranit ze žaludku zvracením. Zároveň byste se měli také pokusit vypít větší množství tekutin, ale hlavně co nejrychleji vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc. Lékaři byste měli dát k posouzení houby, které jste snědli. Ale hlavně nezapomínejte, že může jít o minuty, není třeba s ničím otálet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 14. května: Téma i nadpis: OPAKOVÁNÍ UČIVA.

Zápis – Otázky, úkoly a odpovědi:

1. Vyjmenujte některé zástupce plísní.

2. K čemu člověka využívá plísní?

3. Vyjmenujte základní části hub.

4. Pomocí čeho se houby s plodnicí rozmnožují?

Info: Každá otázka by pro lepší přehlednost měla být zapsaná a pod ní by měla být odpověď. Pracujte, prosím, pečlivě, dám vám za to známku

======================================================================

ZEMĚPIS

Úterý 12. května + Čtvrtek 14. května: Společné téma i nadpis do sešitu: DNO SVĚTOVÉHO OCEÁNU.

Zápis: Mezi základní části dna světového oceánu řadíme pevninský šelf, pevninský svah, oceánskou pánev, středooceánský hřbet a hlubokooceánské příkopy.

Pevninský šelf: je část pevniny zatopená vodou u pobřeží. Dosahuje hloubky maximálně 200 metrů.

Pevninský svah: místo, které navazuje na pevninský šelf, ale prudce se svažuje do větší hloubky (klidně i přes 3 tisíce metrů). Je tvořen pevninskou kůrou.

Oceánská pánev: jedná se o rozlehlé plochy pokryté podmořskými usazeninami. Nacházejí se v hloubkách okolo 5 tisíc metrů.

Středooceánský hřbet: podmořské pohoří, které vzniká v místech rozpínání oceánského dna. Vrcholky se mohou dostat i nad hladinu světového oceánu, vytvářejí ostrovy.

Hlubokooceánské příkopy: jsou to protáhlé sníženiny, hluboko zařízlé do oceánského dna. Jejich hloubka je až přes 10 tisíc metrů.

Úkol: Překreslete si do sešitu Schéma oceánského dna z učebnice na straně 29.

Videotip na doplnění učiva: 

======================================================================

RODINNÁ VÝCHOVA

Pondělí 11. května: Téma i nadpis do sešitu: PRVNÍ POMOC.

Zápis: První pomoc je soubor opatření, sloužících k omezení následků náhlého onemocnění nebo úrazu do doby poskytnutí odborné pomoci. Největší význam má u kritických poruch zdraví – takových, které ohrožují některou ze základních životních funkcí. Postupy sloužící k náhradě životních funkcí (oběhu a dýchání) se nazývají resuscitace.

Kritická porucha zdraví se může vyvinout z jakéhokoliv onemocnění. Z hlediska první pomoci je ale potřeba aktivně a rozhodně jednat zejména tehdy, pokud jste svědky následujících situací:
– náhlý a nečekaný kolaps postiženého – přestane komunikovat, otočí oči v sloup, sesune se na podlahu, mohou být i křeče celého těla;

náhlá porucha dýchání, pocit „krátkého dechu“ nebo dušení – postižený není schopen vyslovit celou větu na jeden nádech;

náhle vzniklý tlak na prsou (v zádech nebo nad pupkem), často ve spojení s opocením, pocitem bušení srdce, horšího dechu;

náhlé ochrnutí části těla, ztráta schopnosti (srozumitelně) mluvit, pokleslý koutek úst, omezení zorného pole;

úraz s působením velké síly (srovnatelné např. s nekoordinovaným pádem z prvního patra);

úraz s průnikem cizího tělesa do tělesné dutiny;

úraz spojený s významným krvácením;

výbuch, popálení/opaření.

Poznámka: vím, že toho psaní je docela hodně, proto jsem tento týden vynechal občanskou výchovu. Zápis si třeba rozdělte do dvou částí, mezi které si dejte přestávku na oddech. Věřím vám, že to zvládnete, příště už toho psaní bude o dost méně.

======================================================================

FYZIKA

Čtvrtek 14. května: Téma je ČAS (to je i nadpis do sešitu).

Zápis: Čas je základní fyzikální veličina. Označujeme jej t. Základní jednotka je sekunda. Zkratka pro sekundu je s. Čas měříme například hodinami nebo stopkami. K měření času se používají různé druhy hodin – sluneční nebo vodní hodiny, pomocí upravené svíčky, přesýpací hodiny…

Kromě sekundy používáme i další jednotky času: minuta (60 sekund), hodina (60 minut, 36000 sekund) a menší: desetina sekundy (0,1 s), setina sekundy (0,01), milisekunda (tisícina sekundy; 0,001)…

Úkol: Vyberte si jeden z výše vypsaných druhů hodin a zkuste jej za pomoci internetu popsat. Třeba nakreslete, jak vypadají a popište jejich princip.

======================================================================

SEMINÁŘ z INFORMATIKY

Stále nás trápí nedostatky v tabulkách. Prvním je sloučení buněk v nadpisech a druhým je nastavitelná šířka sloupce. Vytvořil jsem Vám vzor tabulky, kde budete muset znovu a znovu použít a zkusit oba nedostatky. Pokud si někdo neví rady, napište, poradím, vysvětlím.
 

 


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————