Výuka a pokyny pro třetí týden

Výuka a pokyny pro třetí týden

Pro týden od 23. - 29.3. 2020 

ANGLIČTINA – 5. třída 

Úterý 24. března: Opakování učiva z předchozího týdne

 děti nechť si do sešitu přepíšou povídání o Big Benu, které se zkoušely naučit zpaměti (Nadpis – Big Ben). Pro připomenutí, je to v učebnici Hello, kids! na straně 25. 

Čtvrtek 26. března: nová kapitola – What’s the Date 

(učebnice i pracovní sešit, strany 36 a 37). Do malých sešitů ať si opíšou podle učebnice pod nadpis nové kapitoly celé cvičení 1, kde jsou seřazeny měsíce v roce podle ročních období (winter, spring, summer, autumn). Čísla před názvem měsíců označují jejich pořadí v kalendáři. 

V pracovním sešitě, strana 36 jsou k vypsání a přeložení, tak jak to děti znají, čtyři slovíčka k zapamatování a jako poslední pak osmisměrka, v níž mají za úkol najít názvy měsíců a zapsat je i podle číslovek označujících pořadí.

Pátek 27. března: Projedeme si, znovu, řadové číslovky. 

Ve cvičení 2 na straně 36 je jejich základní přehled: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, … i se zvukovou výslovností si je můžete pustit zde: 

Je to vždy na konci každé výukové tabulky, reproduktor pod označením AmE. Na začátku je i nultý – zeroth, ten v učebnici nemáme. Až to zvládnete si společně s hlasem v notebooku ústně zopakovat (už jsme to dělali), zkusíte si udělat podle vzoru cvičení 3 v pracovním sešitě na straně 36. 

Úkoly na týden ke kontrole: v malém sešitě text ze strany 25 a měsíce podle ročního období, v pracovním sešitě pak cvičení 1, 2 a 3 na straně 36. Pěkně si to rozdělte podle rozvrhu hodin do jednotlivých dnů, ať toho nemáte najednou moc. 

Tip na opakování a rozšiřování

 

Matematika v. tř. zadání domácího učiva 

Dobrý den pátá třído. Vzhledem k situaci, která nastala, nezbývá než pokračovat v další výuce na dálku. Pokuste se nastudovat za pomoci rodičů, které tímto zdravím a děkuji za péči, kterou vám věnují při plnění školních úkolů, další učivo. 

Přejdeme na desetinné zlomky.

Desetinný zlomek je takový zlomek, který má ve jmenovateli číslo 10 a jeho násobky (100,1000…….). 

Dobře to máte vysvětleno v PS na str. 21 

Vypracujte PS str. 21 cv.1,2,3 a str. 22 cv. 1,2 – ústně, cv. 3,4,5,6. 

Geometrie: podívejte se na osu souměrnosti. Osa souměrnosti je taková čára, která rozděluje tvary na dvě stejné poloviny. Vyznačujeme ji čerchovanou čarou. (zopakujte si podle PS str.9 druhy čar) 

Vypracujte: PS str.25 cv.1,2 

Nezapomeňte si stále procvičovat násobení a dělení. 

_______________________________________________

Lucko a Marku vypracovávejte ve svých pracovních sešitech, úkoly, které ještě nemáte hotové. Lucka si bude procvičovat sčítání a odčítání do 100, Marek do 1000. další konkrétní úkoly zašlu v pondělí. 

_______________________________________________

Pokud máte možnost, zasílejte, prosím, vypracované úlohy na pohodova_skola@volny.cz 

Děkuji všem rodičům za spolupráci. Kateřina Karpíšková

ZEMĚPIS

Pokračujeme se sousedními státy České republiky - Uč str 46-53. Na těchto stranách jsou mapy všech čtyř zemí. Na nich jsou pomocí letadélka označena města s letišti a pomocí kotvičky zase města s přístavy. Napiš mi do mailu nebo chatu jejich seznam.

PS 36 - 38 vylušti všechny tři křížovky an astraně 39 cv. 3 správně spoj názvy a pojmy.

Lucie + Marek - vypracují v PS str 21 cv 1, 2, 3,

INFORMATIKA

Stáhni si přiložený obrázek. Otevři jej v Malování a pomocí barevného štětce nebo tužky pomoz rybce najít cestu. Výsledek ulož a pošli mailem v příloze ke kontrole.

 


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————