Výuka a pokyny pro třetí týden

Výuka a pokyny pro třetí týden

Pro týden od 23. - 29.3. 2020

ČESKÝ JAZYK - 

popis pracovního postupu – napiš recept na své oblíbené jídlo nebo postup prostírání stolu rozsah alespoň 10 řádků. Můžeš psát do sešitu a pak svou práci vyfotit a poslat, nebo můžeš psát rovnou v počítači a svou práci poslat na email (adresy jsou na webových stránkách školy). 

Práce bude hodnocena!!!!

ANGLIČTINA 

Pondělí 23. března: Family picnic 

V této části týdne je úkolem pro děti vyplnit v pracovním sešitě úkoly na straně 39. Ve cvičení 5 mají rozhodnout, zda věty vztahující se k pikniku jsou pravdivé či nikoliv. Do rámečku napíší pouze F (false - nepravdivé) nebo T (true - pravdivé). 

Ve cvičení 6 je úkolem věty, které byly nepravdivé, změnit tak, aby se staly pravdivými. K tomu stačí využít slovíčka, která jsou v rámečku. 

Například: False: The family is having a picnic in the woods. / True: The family is having a picnic in the garden. 

Samozřejmě, jestliže se bude dětem chtít, mohou si obrázek vybarvit, ať je stránka veselejší. 

Středa 25. března: Rozšiřování slovní zásoby 

Vzhledem k okolnostem se na chvíli vraťme na začátek školního roku. Jestli si děti vzpomínají, dělali jsme si do malých sešitů sloupečky, kde jsme si postupně měli zapisovat nová slovíčka. Pak jsme to nahradili kartičkami, ale teď bych se rád vrátil k původní myšlence: vytvořte si tři sloupečky na stranu v sešitě a zapište si do nich následující slovíčka (do levého sloupečku) i český překlad (do pravého sloupečku), který uvádím vždy v závorce. Ten prostřední prozatím nechte volný, na konci týdne vám pošlu do nich výslovnost: 

gentleman (džentlmen), lady (dáma), soldier (voják), sportsman (sportovec), greet (zdravit), look up (vyhledat, vzhlédnout), raise (zvednout), salute (salutovat), shake (třást), wave (mávat). 

Úkol 2: na stránku bez sloupečků si pod nadpis Hello zkuste napsat alespoň pět vět (klidně i za pomoci učebnice) s využitím nově vypsaných slovíček. 

Čtvrtek 26. března: Násobné číslovky a jejich využití 

Do malých sešitů si zkuste i za pomoci modelu udělat cvičení 3 ze strany 38 v učebnici (Hello, kids!). Úkolem je vypsat celkem devět otázek a stejné množství odpovědí. Pokud jich uděláte šest, budu spokojený. 

Ještě jeden model: How often do your homework? Once a day. 

Druhý úkol bude dopsat ke slovíčkům ze středeční angličtiny jejich výslovnost, kterou dostanete přes rodiče mailem.

MATEMATIKA

DĚLENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA ČÍSLEM DESETINNÝM

Dobrý den šestko. 

Nedá se nic dělat, musíme se spolu na dálku pustit do nového učiva a to je dělení desetinného čísla číslem desetinným. Ničeho se nebojte, společně to zvládneme, princip a postup je stále stejný. Požádejte své rodiče, když si nebudete vědět rady. Taky chodili do školy a určitě si vzpomenou a zároveň vyřiďte rodičům mé pozdravení a poděkování, že se vám věnují více ohledně školního učiva. 

Tak jdeme na to a za pomocí pracovního listu se vám pokusím toto učivo jednoduše vysvětlit.

A ještě je tam trocha geometrie

Vypracované úkoly, pokud máte možnost, posílejte na pohodova_skola@volny.cz. Dávejte na sebe pozor a dodržujte veškerá opatření ať se můžeme co nejdříve sejít ve škole.

ZEMĚPIS

Úterý 24. března: Vznik pohoří 

I. část Pohoří (horopisné celky) vznikají čtyřmi způsoby – vrásněním, kernou činností, sopečnou činností a zemětřesením. 1. Vrásnění – v místech dotyku dvou litosférických desek dochází k nahromadění velkého tlaku, kvůli kterému dochází k prohýbání zemské kůry – vznikají vrásy. Z nich vznikly velké horské celky – třeba evropské Alpy, ale třeba také Beskydy. 

Vrásová pohoří se skládají ze sedla (část vyklenutá nahoru, tvoří horské hřbety) a koryta (část prohnutá dolů, tvoří horská údolí). 

2. Kerná činnost – pokud je nahromaděný tlak příliš velký, nestačí zemské kůře jen prohýbání, ale dojde k jejímu zlomu a vzniku ker. Tyto kry se buď vysunují vzhůru, posouvají do stran, popřípadě dochází k jejich poklesu. Příkladem kerných pohoří jsou Jeseníky nebo Krušné hory. 

Čtvrtek 26. března: Vznik pohoří – II. část 

Úkol 1: Vypiš si čtyři způsoby, kterými vznikají pohoří: 

3. Sopečná činnost – v místech, kde při sopečné činnosti vystupuje magma na povrch Země, vznikají sopečná pohoří. K němu dochází nejen na souši, ale i na dně oceánů a moří. Jestliže dosáhne podmořská sopka až na hladinu oceánu, vzniká sopečný ostrov – Island nebo Havajské ostrovy. 

Úkol 2: Za pomocí učebnice nebo internetu zkus najít České středohoří (pohoří sopečného původu) a napiš její nejvyšší horu i s nadmořskou výškou: 

4. Zemětřesení – může způsobit náhlé sesuvy hornin či poklesy částí povrchu. V některých případech může způsobit propadnutí stropu ohromné jeskyně, z čehož vznikne propast.

PŘÍRODOPIS

Pondělí 23. března: Prvoci I 

Zápis: Prvoci jsou jednobuněční živočichové. Tělo je tvořenou jedinou buňkou. Ta zajišťuje všechny životní děje, a proto je velmi složitá. Většinou uvnitř obsahuje drobné dutinky nazývané vakuoly. 

Vakuoly neslouží k pouhému skladování látek, ale vždy vykonávají nějakou „práci“ (trávení, vylučování...). Povrch těla tvoří zesílená cytoplazmatická membrána. Někteří prvoci si kolem sebe navíc mohou vytvářet pevnou schránku. 

Čtvrtek 26. března: Prvoci II 

Zápis: Pohyb prvoků mohou zajišťovat: 

  1. bičíky: podlouhlé buňky 
  2. brvy: vypadají jako velmi krátké bičíky, pokrývají celý povrch buňky 
  3. panožky: z buňky se vysouvají výběžky, pomocí kterých se buňka "přelévá" z místa na místo 

Potravu prvoků tvoří drobné částice, které najdou ve svém okolí. Volně žijící prvoci se živí hlavně řasami a bakteriemi. Mnozí prvoci jsou však cizopasníci (paraziti) a živí se látkami z těla svého hostitele (většího živočicha, ve kterém cizopasí). 

Prvoci se rozmnožují hlavně nepohlavně – dělením buněk. Cizopasní prvoci často procházejí během svého života několika podobami a vystřídají několik hostitelů.

  Úkol: Zkuste si na internetu najít alespoň tři příklady prvoků. A pokud máte chuť, nakreslete si je do sešitu, nebo si jejich obrázky vytiskněte, vystřihněte je a nalepte do sešitu. Uvidíte, že ten prostý zápis bude hned vypadat líp. Doplnění k tématu – video o pozorování Trepky:

FYZIKA 

Čtvrtek 26. března: Objem v příkladech 

První příklad: Máme dánu kostku ve tvaru krychle o velikosti strany 5,6 metru. Jaký je její objem? 

Druhý příklad: Náš venkovní bazén je dlouhý 25 metru, široký 10 metrů a hluboký 1,75 metru. Kolik metrů krychlových vody se do něj vejde, když bude zcela naplněn? 

Jak na práci: Napište si nadpis a pod něj si opište zadání prvního příkladu. Příklad vypočtěte a napište písemnou odpověď (Objem kostky je ….). Pak si udělejte tenkou oddělovací čáru a totéž udělejte i s druhým příkladem. 

K učivu se podívejte ještě na krátké video, jak se počítají plochy a objemy těles:

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ještě než se nám škola uzavřela, dal jsem vám, moji milí žáci, domácí úkol - Jaké jsou důvody, které vedou člověka k tomu, že se stane bezdomovcem? Zkuste mi teď prostřednictvím ofoceného sešitu odpověď na tuto otázku do konce týdne poslat. 

Pondělí 23. března – Téma na tento týden: Obec 

Zápis: Obec je základní (nejmenší) samosprávnou jednotkou na území České republiky. 

Území každé obce zahrnuje: vnitřní část obce – domy, silnice, parky (zastavěné území obce) a vnější část obce – lesy, pole, louky, rybníky. 

Obyvateli obce jsou osoby, které v obci trvale bydlí nebo zde mají čestné občanství. 

Obce se od sebe liší velikostí i počtem obyvatel. 

Typy obcí: VESNICE – do 3000 obyvatel, MĚSTYS – obec mezi městem a vesnicí, MĚSTO – více jak 3000 obyvatel, STATUTÁRNÍ MĚSTO - nad 100 000 obyvatel – největší města České republiky a HLAVNÍ MĚSTO – Praha.

INFORMATIKA

V rámci opakování a procvičování dovedností s tabulkovým programem, udělejte opět tabulku malé násobilky. Kdo si vzpomene na všechny možnosti, ten to bude mít za 5 minut. Kdo ne, ten bude přepisovat i hodinu. Pro ty nejlepší je bonus, velká násobilka.

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 6. třída: 

Je to podobné jako minulý týden: máte-li možnost, zkuste si pustit na počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu youtube.com a projděte si kondiční domácí cvičení (internetový odkaz je pod textem). Celou dobu nemusíte vydržet, ale trošku si dejte do těla. Jestli Vás to bude aspoň trošku bavit, zacvičte si to třeba každý druhý den. Během cvičení si klidně dejte pauzu na lehké občerstvení, ale jak vám pořád dokola opakuju, stačí si jen ovlažit ústa, nemusíte vypít vody hodně.

Odkaz

 


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————