DISTANČNÍ VÝUKA OD 8. DO 12. ČERVNA - 6. třída

DISTANČNÍ VÝUKA OD 8. DO 12. ČERVNA - 6. třída

ANGLIČTINA

Pondělí 8. června: Dnes si projedeme cvičení, která jste měli dělat v minulém týdnu. Kdo zůstává doma a nemá to hotovo, tak si to může v klidu dodělat, popřípadě mi napsat, že nějak nestíhá a já mu pošlu nápovědu. Opakuji, jde o cvičení 1 až 3 na straně 48.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 10. června: Uprostřed týdne nás bude čekat spíš čtecí lekce. Nejdříve si na straně 48 v učebnici zkusíme odpovědět na otázky ve cvičení 1 (Discuss). Kdo zůstává doma, zkusí si ty otázky přeložit (do malého sešitu) a pokud mu to půjde, tak sui na ně i odpoví. Dále si budeme číst ve cvičení 2 text pod nadpisem MONDAY A TUESDAY. V on¨bou textech budeme hledat slovíčka, která neznáme a pokusíme se je si zafixovat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 11. června: Poslední lekci tohoto týdne budeme věnovat jednak dočtení textu (cvičení 3/ strana 49) a jednak práci v pracovních sešitech na straně 49 – cvičení 4, 5 a 6. Ve cvičení čtyři jde o doplňovačku podle vzoru, V pětce se pokusíme pospojovat výrazy se stejným významem a poslední čtvrteční práce budou odpovědi na otázky týkající se vašeho těla či zdraví…

======================================================================

PŘÍRODOPIS

Pondělí 8. června: My ve škole i vy doma, projeďme si všechny probrané kapitoly za poslední tři měsíce a zkusme se podívat, co nám chybí zapsáno v sešitě. Ve škole to pojedeme společně, doma si vezměte na pomoc webové stránky školy a podívejte se zpětně vždy týden po týdnu, co se v přírodopise dělao a co máte uděláno. Jestli vám bude něco chybět, doplňte si to, popřípadě mi napište o pomoc. Nebojte, dáme to dohromady…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 11. června: Téma i nadpis další látky: KRÁSNOOČKO.

Zápis: Krásnoočko patří mezi prvoky, kteří ke svému pohybu používají bičík. Z důvodu, že mají v cytoplazmě chloroplasty, byly dlouho považovány za řasy (rostliny). Krásnoočka mají speciální organelu, která je citlivá na světlo. Díky mají rozpoznají, kam mají plavat. Krásnoočka získávají potravu částečně fotosyntézou.

Úkol: Nakresli si schéma stavby těla Krásnoočka (učebnice strana 58 dole) i s popisem jednotlivých částí.

======================================================================

ZEMĚPIS

Úterý 9. června: Po návratu do školy budeme pracovat nejprve z atlasy, ve kterých si najdeme všechna místa, o kterých jsme se zmiňovali v domácím vyučování (jde o ty ostrovy, poloostrovy, zálivy, dále pak o Mt. Blanc, Mt. Everest či o Mariánský příkop). V domácím vyučování mi zkuste najít jeden příklad ostrova, poloostrova a zálivu, o každém z nich zkuste najít alespoň tři zajímavosti (kde jsou, jak jsou velké, kdo tam žije, co je tam zajímavého pro člověka na dovolené…)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 11. června: Téma a nadpis: POČASÍ.

Zápis: Počasí vzniká v troposféře. Je to okamžitý stav atmosféry, to znamená je to určení stavu jevů, které se právě teď odehrávají venku – teplota, oblačnost, srážky, tlak a vítr. Počasím se zabývá vědní obor, kterému říkáme meteorologie.

TEPLOTA VZDUCHU – je asi nejsledovanější charakteristika stavu atmosféry – počasí. Měří se ve stupních Celsia (°C). Například v USA se ale teplota měří ve stupních ahreheita (°F). Teplota je velmi proměnlivá, mění se v průběhu dne i roku.

Úkol: Zkuste zjistit, kde ve světě i v Česku byla naměřena nejvyšší a nejnižší teplota vzduchu. Kdy to bylo a kolik to bylo?

======================================================================

FYZIKA

Čtvrtek 11. června: Téma i nadpis do sešitu: OPAKOVÁNÍ UČIVA

Zápis a práce: Dnes se zaměříme na opakování toho, co jsme se v minulých týdnech dozvěděli. Budete odpovídat písemně do sešitu na následujících deset otázek či úkolů. Ty si, prosím, také vypište, ať všichni jasně vidíme, na co odpovídáte:

  1. Jak se nazývá základní jednotka hmotnosti?
  2. Jmenujte další jednotky hmotnosti.
  3. Jaké znáte váhy?
  4. Víte, kolik váží litr vody?
  5. Jak se nazývá základní jednotka času?
  6. Čím měříme čas?
  7. Víte, které jednotce času se říká vteřina?
  8. Jak se nazývá základní jednotka teploty?
  9. Jakým přístrojem se teplota měří?
  10. Jakou teplotu má vařící voda?

======================================================================

OBČANKA

Pondělí 8. června: Téma i nadpis: ŽIJEME V EVROPĚ.

Zápis: Většina evropských států je sdružena v Evropské unii. Jejím hlavním cílem je spolupráce sdružených zemí. Lidé z členských zemí EU se mohou po unii volně pohybovat, mohou zde studovat i pracovat. Hlavním sídlem EU je belgické hlavní město Brusel, kde sídlí zásadní řídící orgány EU – Rada ministrů a Evropská komise. Zákony navržené Evropskou komisí schvaluje Evropský parlament, který zasedá ve francouzském hlavním městě Štrasburk. Některé země mají i společnou měnu – euro.

Úkol: Zkuste si najít a vypsat všechny země, které jsou v současné době v Evropské unii. Nezapomeňte, že Velká Británie z EU vystoupila.

======================================================================

RODINKA

Pondělí 8. června: Téma i nadpis: POSTUP PŘI VOLÁNÍ RYCHLÉ ZDRAVOTNICKÉ POMOCI.

Zápis: Volání rychlé Rychlé zdravotnické pomoci patří mezi základní věci při poskytování první pomoci.

Postup: Vytočte číslo 155 nebo 112 – Sdělte přesně, co se stalo – Uveďte pokud možno přesné místo, kde k události došlo, pokud voláte z mobilního telefonu, uveďte i město – Informujte o zraněných (počet osob, pohlaví, alespoň přibližný věk) – Sdělte své jméno i číslo telefonu.

Při volání rychlé záchranné služby zachovejte klid a rozvahu. Na situaci poskytnout první pomoc není převážná většina lidí připravena. Přitom zdržení sanitky a nesprávně poskytnuté první pomoci mohou znamenat smrt nebo vážné poškození na zdraví.

======================================================================

Ostatní předměty pro žáky, kteří nenavštěvují školu, Vám budou úkoly a zadání učitelé příslušných předmětů zasílat emailem. Kontrolujte si svou emailovou schránku.


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————