DISTANČNÍ VÝUKA OD 1. DO 5. ČERVNA 6. ročník

DISTANČNÍ VÝUKA OD 1. DO 5. ČERVNA 6. ročník

6. třída

ANGLIČTINA

Pondělí 1. června: Vzhledem k tomu, že je dnes svátek dětí, nebudu vás mordovat se žádným psaním, doplňováním nebo písemným překladem. Pro dnešek bude stačit, když se podíváte na video o oblíbeném nápoji většiny z vás. Je to samozřejmě v angličtině: https://www.youtube.com/watch?v=agTyWsquO14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 3. června: Asi jsem vám dal těžké opakování, protože stále ještě mnozí z vás to nestihli udělat. Takže zkuste si to dodělat právě dnes, ať mám do posledních tří týdnů školního roku čistý stůl. Ti, kteří jsou s opakovacími cvičeními hotovi, mi zkusí udělat do malého sešitu nějakou anglickou křížovku i s tajenkou…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 4. června: Poslední domácí lekci zkusíme pokročit dál aspoň v pracovních sešitech. Otevřete si je na straně 48, kde nám začíná nová kapitola At the Doctor’s (u lékaře) a zkuste vyplnit všechna tři cvičení. První dvě jsou myslím jasná, ve třetím máte za úkol sestavit věty s využití slovesa být v minulém čase. Jen pro zopakování, tvoří se takto: I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Na vysvětlení se můžete podívat i zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-byt

================================================================

PŘÍRODOPIS

Pondělí 1. června: Vzhledem k tomu, že je dnes svátek dětí, nebudu vás mordovat se žádným psaním, doplňováním nebo hledáním na internetu. Stačí, když si pustíte toto (schválně tady nepíšu, o co jde; třeba budete mít chuť to vidět na vlastní oči):

https://www.youtube.com/watch?v=QtryrWxtKqA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 4. června: Téma i nadpis do sešitu: TREPKA VELKÁ

Zápis: Trepku velkou, hlavního zástupce prvoků pohybujících se brvami, najdeme ve sladké vodě. Název je odvozen od jejího tvaru, který připomíná pantoflíček. Patří do skupiny nálevníků – odvozujeme od senného nálevu, ve kterém se dají prvoci vypěstovat a namnožit. Na porchu tělá má Trepka brvy, díky kterým dobře plave a přihání si potravu. Trepka se nejčastěji množí nepohlavně – dělením (jako bakterie).

Úkol: překreslete si do sešitu stavbu těla Trepky z učebnice na straně 58 (nahoře).

================================================================

ZEMĚPIS

Úterý 2. června: Téma i nadpis do sešitu: OCHRANNÉ FUNKCE ATMOSFÉRY.

Zápis: Atmosféra chrání všechny živé organismy na Zemi před škodlivým kosmickým zářením. Nebýt atmosféry, patrně by vůbec na Zemi neexistoval život. Atmosféra zajišťuje pro život na Zemi velmi přijatelnou teplotu – kolem 15°C. A také zabraňuje velkému kolísání teploty ve dne a v noci. A v neposlední řadě také představuje překážku pro rychle se pohybující vesmírné objekty. Ty totiž po vstupu do atmosféry obvykle shoří, je to dáno třením, které je výrazně zahřeje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 4. června: Téma i nadpis do sešitu: VRSTVY ATMOSFÉRY.

Zápis: Atmosféra s rostoucí výškou mění své vlastnosti. Abychom to pochopili, dělíme ji na tři hlavní vrstvy:

1. Troposféra – nejtěsněji obklopuje zemský povrch, její výška je asi 11 kilometrů, je v ní soustředěna většina hmoty celé atmosféry a všechna vláha.

2. Stratosféra – její horní hranice má výšku asi 50 kilometrů, tady se už nedá dýchat, teplota klesá na mnoho stupňů Celsia pod bodem mrazu (0°C), o části stratosféry ve výšce 25 až 30 kilometrů hovoříme jako o ozonosféře (je tam nahromaděný ozon, který chrání Zemi před škodlivým UV-zářením).

3. Vyšší vrstvy atmosféry – vrstvy jsou už velmi řídké, navazuje na ni už meziplanetární prostor, dosahuje výšky asi 100 kilometrů nad Zemí.

================================================================

OBČANKA A RODINKA

Pondělí 1. června: Vzhledem k tomu, že je dnes svátek dětí, nebudu vás mordovat se žádným psaním, doplňováním, anebo odpovídáním na otázky. Pro dnešek bude stačit, když se podíváte na video o našem městě. Je to sice na můj vkus trošku nudně namluveno, ale na druhé straně jsou v něm záběry na opravdu krásná místa té naší Ostravy: https://www.youtube.com/watch?v=pOgMeOdMJV8

================================================================

FYZIKA – 6. třída

Čtvrtek 4. června: Téma i nadpis je TEPLOTA.

Zápis: Teplota je další základní fyzikální veličina. Označujeme ji t a užívanou jednotkou je stupeň Celsia (°C). Teplotu měříme teploměry. Teplotu ale můžeme měřit i ve stupních Fahrenheita (°F) nebo Kelvina (°K).

Údaje o teplotách: lidské tělo má za normálních okolností teplotu 37°C, tající led má teplotu 0°C, vařící se voda má teplotu 100°C, vhodná teplota pro učení se doma je 20°C, nejoptimálnější teplota pro tělocvik v tělocvičně je asi 18°C.

Pozor, pozor: příští týden na vás čeká opakování učiva fyziky. Půjde o jednoduchou písemku z otázek na straně 41 v učebnici… Vyberu jich z těch 21 celkem deset!!! 

================================================================

ČESKÝ JAZYK

Doufám, že jste se pobavili u videí o médiích a reklamě. Váš úkol na další týden bude, prostý-vymyslete vaši vlastní reklamu na cokoliv. Můžete nakreslit reklamní plakát, nahrát scénku na video....pracujte dle své fantazie. Jen nezapomínejte na slušné vychování!

Výsledek vaší práce mi můžete buď zaslat na e-mail, nebo přinést 8.6. do školy

================================================================

INFORMATIKA

Vypracuj tabulku "Státy Střední Evropy" Nezapomeň do sloupce C vyplnit příslušná hlavní města. Pokud si nevzpomeneš, poraď se se strýčkem Googlem.


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————