Distanční výuka na 11. týden

Distanční výuka na 11. týden

ŠKOLA 25. AŽ 29. KVĚTNA

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí 25. května: tradiční opakovací a doplňovací hodina, ve které máte čas splnit resty z minulého týdne. Kdo už to má, klidně se může jen podívat na video o New York City (samozřejmě v angličtině): https://www.youtube.com/watch?v=-M0RiKff3Ds

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27. května + Pátek 29. května: velké opakování předchozího učiva – otevřete si učebnice na straně 46 a zkuste písemně do sešitů odpovědět na dvě otázky z každého rámečku. Abych vám to trochu ulehčil, otázky z každého rámečku si můžete vybrat. Jak už to známe, do sešitu nejdřív napište otázku a hned pod ní odpověď. Je to tedy celkem 14 otázek a 14 odpovědí. Rozdělte si to na dvě poloviny…

================================================================

DĚJEPIS

Téma - Francie 16. století - proveďte zápis dle přílohy.

================================================================

MATEMATIKA

Opakování za celé pololetí - úkol je na 14 dní až do 7.6.2020

================================================================

FYZIKA

Čtvrtek 28. května: Ačkoliv jsem už dříve zadal úkoly 1 a 6 na straně 51 v učebnici, stále mi to ještě všichni z vás neodevzdali. Proto s hodnocením ještě počkám. Ale už přidávám další práci – Téma i nadpis do sešitu: KAPALINY.

Zápis: Kapalné látky a kapalná tělesa jsou v lidském životě velmi důležité. Umíte ty pojmy rozlišit?

Úkol č. 1: Napište do sešitu názvy pěti kapalin.

Úkol č. 2: Napište do sešitu názvy nejméně pěti kapalných těles.

Úkol č. 3: Zkuste najít odpověď na otázku, v čem se oba pojmy (kapalina a kapalné těleso) liší?

Úkol č. 4: Co mají kapaliny a kapalná tělesa společného?

================================================================

PŘÍRODOPIS

List, str. 18-20. Přečíst a zapsat do sešitu podle osnovy: nadpis, funkce listu, vnější stavba listu ( nakreslit a popsat řapík a čepel), postavení listú na stonku.

================================================================

ZEMĚPIS

Východní Asie, str. 32- 36. Do sešitu zapsat tabulku státú, které patří do této oblasti.

================================================================

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Problémy Modré planety- učebnice str. 52-55

Je to rozsáhlá kapitola, kterou si prosím přečtěte v učebnici. Následně se mrkněte na tento odkaz

Pak se zamyslete, podívejte kolem sebe a zkuste mi napsat, zda vás napadá, co byste mohli vy konkrétně udělat pro lepší stav naší planety (třeba nekupovat plastové láhve).

Protože je to text i úkol delší a složitější, dávám vám na to 2 týdny.

================================================================

SEMINÁŘ z INFORMATIKY

Téma hodiny jsou Kancelářské balíčky. Nejčastěji používané jsou Microsoft Office, Open Office a Libre Office. Proč balíčky? Protože program v sobě obsahuje soubor = balíček více programů - pro psaní textu, tabulek, prezentací a mnoho dalších. Texty píšete často a prezentaci jste mi 2x zpracovávali. Dnes si zopakujeme v tabulkovém programu VYSVĚDČENÍ. Vzor je na obrázku. Doplň všechny předměty, které se učíte a doplň pravdivé známky za 1. pololetí. Za 2. pololetí si navrhni známky, jaké by jsi si dal/a za odvedené práce. 

 

================================================================

 


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————