Distanční výuka na 11. týden

Distanční výuka na 11. týden

ŠKOLA 25. AŽ 29. KVĚTNA

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí 25. května: Chápu vás, že už toho máte dost a že vás to už doma otravuje, leč zároveň vás prosím o doplnění chybějících úkolů do angličtiny. Věnujte tomu nějakou pozornost právě dnes, v pondělí. Nic jiného vám nezadávám.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27. května + Čtvrtek 28. května: Opakovací lekce – zkuste vyplnit úkoly na stranách 46 a 47. Pracujte jen na těch úkolech, které chápete, na zbytek Vám podle vašich mailů pošlu nápovědu, popřípadě vysvětlení. Je to dohromady šest cvičení, rozdělte si je třeba na dvě poloviny, něco udělejte ve středu a něco ve čtvrtek.

================================================================

ČESKÝ JAZYK

děkuji všem, kteří mi poslali vypracovaný úkol v učebnici.

Na tento týden vám posílám odkaz na 2 videa na téma Reklama. Je to taková příprava na následující týden, kdy budete vymýšlet vlastní reklamu.

Takže tento týden nemusíte nic psát ani číst. Jen se dívejte.

================================================================

DĚJEPIS

stáhněte si zápis o Caesarovi a přepište do sešitu, zároveň vypracujte test z přílohy

================================================================

PŘÍRODOPIS

Pondělí 25. května + Čtvrtek 28. května: Téma týdne i nadpis do sešitu: ŘÍŠE PRVOCI.

Zápis: Prvoci jsou jednobuněční živočichové, pohybují se pomoci brv, panožek nebo bičíků. Jsou producenti, konzumenti, ale také parazité. Jsou to jedni z úplně prvních, ne-li jednoznačně první živočichové na Zemi. Jsou viditelní pouze pod mikroskopem.

Většina z nich nemá chloroplasty, proto nezískávají potravu z fotosyntézy, ale musejí ji získávat z okolního prostředí – jsou konzumenty. Někteří ale chloroplasty mají – mohou se živit jako producenti (něco produkují) i konzumenti současně. A jiná skupina pro změnu parazituje v tělech živočichů.

Většina prvoků žije ve vodním prostředí (když nejsou parazity v tělech jiných živočichů).

Dělení prvoků podle způsobu pohybu:

1. Nálevníci (pohybují se pomocí brv)

2. Bičíkovci (pohybují se pomocí bičíků)

3. Kořenonožci (pohybují se pomocí panožek)

Poznámka: Vím, že ten zápis je poněkud delší, i proto vám na něj dávám obě hodiny přírodopisu v tomto týdnu.

================================================================

ZEMĚPIS

Úterý 26. května: Dnešní hodinu ještě věnuji všem těm, kteří ještě nesplnili opakovací úkoly z minulého týdne. Ti, kteří to už mají hotové, se mohou podívat na video o našich nejbližších horách: https://www.youtube.com/watch?v=56stcDvlaEY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 28. května: Téma i nadpis: ATMOSFÉRA – VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ.

Zápis: Atmosféra je tvořena směsí plynů – vzduchem. Složení vzduchu – kyslík (21%), dusík (78%), ostatní plyny (1%). Ostatní plyny jsou míněny oxid uhličitý, ozon, vzácné plyny a vodní pára.

Vodní pára má velký význam, jejich hromaděním vzniká oblačnost a následně srážky, nezbytné pro pro všechny živé organizmy.

K tomu, aby se atmosféra (jako obal planety) udržela okolo Země, je zapotřebí silná přitažlivost – gravitace.

Video k učivu: https://www.youtube.com/watch?v=_l_SyGMtukA

================================================================

FYZIKA

Čtvrtek 28. května: Vzhledem k tomu, že ne všichni už mají hotovu práci z minulého týdne, do nových kapitol se pouštět nebudeme. Ale přece jen něco po vás všech budu chtít i v tomto týdnu. Zajímalo by mě, jak byste si poradili, kdybyste museli cestovat vlaky nebo autobusy po České republice:

Zkuste udělat časově nejkratší plán cesty vlakem či autobusem (možná i oběma dopravními prostředky):

1. V sobotu 30. května co nejdřív ráno z Ostravy do Sokolova.

2. V úterý 2. června po obědě z Ostravy do Polné (nedaleko Jihlavy).

3. V pátek 5. června odpoledne (ne dříve než v 15 hodin) z Ostravy do Třebechovic pod Orebem.

================================================================

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Pondělí 25. května: Téma i nadpis do sešitu: ŽIJI V KRAJI.

Zápis: Kraj je vyšší územně správní celek. Jde o část území státu, které má určité společné znaky (typ krajiny, stejné nářečí, lidové zvyky).

Česká republika má celkem 14 krajů, takže má celkem 14 krajských úřadů (výjimkou je hlavní město Praha, kde Magistrát města je současně i krajský úřad).

Úkol č. 1: Vyjmenujte všechny kraje ČR (je to vlastně opakování, protože jsme si o tom povídali už v 5. třídě ve vlastivědě).

Úkol č. 2: Najděte jméno současného hejtmana Moravskoslezského kraje a napište, co dělal předtím, než usedl do hejtmanského křesla.

================================================================

INFORMATIKA

Vytvoříme si dnes v tabulkovém programu VYSVĚDČENÍ. Vzor je na obrázku. Doplň všechny předměty, které se učíte a doplň pravdivé známky za 1. pololetí. Za 2. pololetí si navrhni známky, jaké by jsi si dal/a za odvedené práce.

================================================================

 


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————