8 třída - úkoly pro samostudium

8 třída - úkoly pro samostudium

8. třída

Vážení rodiče, žáci, můžete-li, pošlete vypracované úkoly z pracovních sešitů do emailů třídních učitelů / eliasova6b@gmail.com / popř učitelů jednotlivých předmětů (buď naskenovat nebo přefotit mobilem a poslat v příloze). Postupným odesíláním snížíme množství kontrol po příchodu do školy (navíc je to možnost zpracovat úkoly kvalitně a vylepšit si budoucí známky na konci školního roku) :) . Zadání budou postupně doplňována učiteli jednotlivých předmětů.

Datum: 16.3. - 22.3. 2020

Čj – souvětí podřadné – učebnice str. 98/1 a 99/ 2a, Doplňte čárky (můžete lehce tužkou přímo do knihy). Pak z každého cvičení opište 4 věty do sešitu a určete, zda se jedná o větu jednoduchou, či souvětí a rozlište věty hlavní a vedlejší. 

Aj – lekce 18 v učebnici i pracovním sešitě. Kdo nezvládá pracovat sám, bude se učit slovíčka z lekce 16!!!! 

M - ekvivalentní úpravy rovnic – průběžně opakovat a procvičovat (strana 76-84), navazuje na další učivo 

Vzájemná poloha přímky a kružnice – sečna, tečna, tětiva (teorie), /pracovní list/ 

G - Geometrické útvary (kružnice, kruh, válec) – vzorce pro výpočet obvodu a obsahu kruhu. Vzorce pro výpočet obsahu pláště válce a objemu válce. Pomocí ekvivalentních úprav umět vypočítat vždy jednu z veličin. /pracovní list/

Dějepis: Věda a kultura na přelomu 19. A 20. stol. učebnice str. 123 – 127 – přečíst a udělat si zápis do sešitu

Ov – Já – občan str. 62-64 přečti si a udělej si krátký a stručný zápis do sešitu 

Př - dýchací soustava, přečíst, zapsat v těchto bodech: funkce dýchací soustavy vnitřní a vnější dýchání stavba dýchací soustavy nemoci a úrazy dýchací soustavy 

-Obyvatelstvo ČR. Přečíst a zapsat dle osnovy: počet obyvatel ČR národnostní struktura obyvatel náboženství věková struktura obyvatel úřední jazyk 

CH  - Polokovy- Přečíst, zapsat, vypracovat opakovací otázky. 

Fyzika: Téma a nadpis do sešitu: Měrná tepelná kapacita látek 

Zápis: Teplo potřebné k ohřátí tělesa je úměrné jeho hmotnosti (m) i zvýšení jeho teploty (t-t0). Studená voda odebrala horké více tepla než železné závaží stejné hmotnosti se shodnou počáteční teplotou, což znamená, že různé látky o hmotnosti 1 kilogram potřebují ke stejnému zvýšení teploty dodat rozdílné teplo. Informace o uvedené fyzikální vlastnosti podávají TABULKY. V nich si najdeme příslušnou část, která má označení fyzikální veličiny – měrná tepelná kapacita látek (c). 

Podpůrný výklad na internetu

SzI: do textového dokumentu na jednu stránku sepište následující pojmy /klíčové slovo, browser, html, editor, head (v html dokumentu), wysiwyg,/ a jejich vysvětlení - popis nalezněte na internetu a vložte do dokumentu. Hotový dokument zašlete učiteli na obvyklý mail.

Tělesná výchova: máte-li možnost, zkuste si pustit na počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu youtube.com a projděte si kondiční domácí cvičení . Celou dobu nemusíte vydržet, ale trošku si dejte do těla. Jestli Vás to bude aspoň trošku bavit, zacvičte si to třeba každý druhý den. Během cvičení si klidně dejte pauzu na lehké občerstvení, ale jak vám pořád dokola opakuju, stačí si jen ovlažit ústa, nemusíte vypít vody hodně.

VV - vytvořit kresbu nebo koláž na téma "Velikonoční přání"

Datum: 12.3. - 15.3. 2020

Čj – žáci dostali pracovní list (přiložen v příloze); dočíst Tyrolské elegie + napsat recenzi na knihu nebo hru a poslat na e-mail!!!!! termín pondělí 16.3.

Př - Oběhová soustava. Uč. str.41-49. Přečíst, zapsat na volné listy. 

Z - vodstvo ČR. Uč. str.10. Zakreslit do mapky. Uč. str.11 a 12 přečíst. Str. 13 vypracovat opakovací otázky. 

CH - kovy. Uč. str.55-60. Přečíst, zapsat, vypracovat opakovací otázky. 

Aj – PS32/2 33/5 36/4 37/6,7 

Ov – opakování politický systém, volební systém a politické strany 

D: Příprava na test: - průmyslová revoluce, válka Severu proti Jihu, Sjednocení Itálie, Sjednocení Německa,


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————