7 třída - úkoly pro samostudium

7 třída - úkoly pro samostudium

7. třída

Vážení rodiče, žáci, můžete-li, pošlete vypracované úkoly z pracovních sešitů do emailů třídních učitelů / smetpetra@seznam.cz / popř učitelů jednotlivých předmětů (buď naskenovat nebo přefotit mobilem a poslat v příloze). Postupným odesíláním snížíme množství kontrol po příchodu do školy (navíc je to možnost zpracovat úkoly kvalitně a vylepšit si budoucí známky na konci školního roku) :) . Zadání budou postupně doplňována učiteli jednotlivých předmětů.

Datum: 16.3. - 22.3. 2020

Český jazyk: 

Mluvnice: trénovat pravopis + slovní a větný rozbor učebnice str. 54/cv. 1 (písemně do sešitu – ČITELNĚ) 

Sloh: vyzpovídat dospělého člena domácnosti a sestavit jeho strukturovaný životopis (zaslat mailem na adresu barbora.karpiskova@email.cz) 

Literatura: přečíst knihu (beletrie, próza) dle vlastního výběru a napsat o ní krátký referát: Osnova: základní údaje (autor, ilustrátor) stručný děj stručná charakteristika hlavní postavy vlastní názor (zaslat mailem na adresu barbora.karpiskova@email.cz)

Matematika:

  • poměr a měřítko mapy – průběžně opakovat a procvičovat, bude na čtvrtletní práci 
  • přímá a nepřímá úměrnost – příklady na straně 58 – 1,2,3,4 
  • trojčlenka (vysvětlení na straně 61,) –výpočet přímé a nepřímé úměrnosti, příklady 1,2,3, strana 62 celá

Angličtina: v pracovním sešitě na straně 33 zkuste vyplnit obě cvičení. Ve cvičení čtyři máte za úkol vytvořit otázky v minulém čase na věty, které jsou napravo po čarou podle vzoru: They came from the northern part of Europe. – Where did they come from? / Překlad: Přišli ze severní části Evropy / Odkud přišli? --- V otázce se nejčastěji přidá pomocné sloveso did, které označuje jen minulost, a původní sloveso v minulém čase, v tomto případě came, se v otázce nahradí stejným slovesem, jen v čase přítomném, tedy come. 

Cvičení čtyři: úkolem je doplnit věty o jednotlivých materiálech: Wood is used for making furtniture / Překlad: Dřevo se používá k výrobě nábytku. 

Dám ještě dva české překlady jako dopomoc k doplnění věty, která bude mít základ prakticky pořád stejný (…is used for making…): Sklo se používá k výrobě brýlí; Kov se používá k výrobě klíčů; 

A poslední část práce do angličtiny na tento týden je druhá polovina cvičení číslo čtyři, kdy obrátíte význam původní věty a zaměníte střední část: Furniture is made of wood / Nábytek je vyroben ze dřeva; Brýle jsou vyrobeny ze skla; Klíče jsou vyrobeny z kovu. 

Pozor, pozor: V polovině týdne zveřejním správné doplnění obou cvičení. 

Fyzika: zopakujte se dva první Newtonovy zákony, o kterých jsme si povídali ještě ve škole: Zákon setrvačnosti a Zákon vzájemného působení těles (akce a reakce). Nová látka – Síla tření a odpor prostředí (nadpis do sešitu): podívejte se na video:

Zápis do sešitu: Při pohybu těles působí proti směru pohybu třecí síly, které pohyb brzdí. Je to fyzikální jev zvaný tření. Rozlišujeme tření smykové a valivý odpor. Velikost třecí síly ovlivní kvalita povrchu styčných ploch i velikost tlakové síly na podložku. Nezávisí na velikosti třecích ploch. 

Tělesná výchova: máte-li možnost, zkuste si pustit na počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu youtube.com a projděte si kondiční domácí cvičení . Celou dobu nemusíte vydržet, ale trošku si dejte do těla. Jestli Vás to bude aspoň trošku bavit, zacvičte si to třeba každý druhý den. Během cvičení si klidně dejte pauzu na lehké občerstvení, ale jak vám pořád dokola opakuju, stačí si jen ovlažit ústa, nemusíte vypít vody hodně. 

Př - pokračovat kapitolou Výtrusné rostliny. Přesličky a plavuně. Přečíst, udělat zápis, nákresy. Připravit se na samostatnou práci, která bude příští týden, na téma Rozdělení rostlin a výtrusné rostliny. 

-podnebí a typy krajiny v Asii. Přečíst, zapsat. 

Ov – přečti si v učebnici o lidských právech (str. 31-35) Do sešitu si udělej nadpis a odpověz na otázky (v příloze).+ opakuj s pomocí str. 36

SzI: Vytvořte prezentaci na téma "Operační systém Android" a pošlete na obvyklý mail učiteli. (Popis: 7 slidů - 5+2, do textu uveďte co je to operační systém Android, jak vznikl, kde se nejvíce používá, jak se jmenuje současná verze?, dopňte prezentaci obrázky).

VV - vytvořit kresbu nebo koláž na téma "Velikonoční přání"

Datum: 12.3. - 15.3. 2020

Český Jazyk: Příprava na čtvrtletní práci: 

  • slovní a větný rozbor gramatické kategorie podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor) 
  • gram. kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, rod) 
  • slovesný rod (činný/trpný) 
  • stupňování příslovcí příslovečné spřežky částice, 
  • citoslovce 

Anglický jazyk – učebnice strana 32 a 33: přečíst si a pokusit se přeložit si dolní polovinu článku The Vikings, do malého sešitu si pod zapsání nadpisu The Vikings z článku vyhledat všechna slovesa v minulém čase a určit, zda jde o slovesa pravidelná či nepravidelná (příklad: were – nepravidelné, česky to znamená byl/y nebo played – pravidelné, česky to znamená hrál). Na straně 33 si zkusit písemně opět do sešitu odpovědět na otázky ve cvičení 4. 

Přírodopis - Řasy Uč. str. 7- přečíst+zápis do sešitu, nákres stavby těla řasy. Výtrusné rostliny-mechy. Str. 8. Přečíst a zapsat. 

Zeměpis - vodstvo Asie. Do mapky zakreslit významné řeky, uč. str.8 a 9. 

Občanská výchova – str. 30 vlastenectví – přečíst a vypsat si důležité věci do sešitu 

Dějepis: Zámořské objevy + renesance (opakování, příprava na test)


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————