6 třída - úkoly pro samostudium

6 třída - úkoly pro samostudium

6. třída

Vážení rodiče, žáci, můžete-li, pošlete vypracované úkoly z pracovních sešitů do emailů třídních učitelů / Martin.Macecek@seznam.cz / popř učitelů jednotlivých předmětů (buď naskenovat nebo přefotit mobilem a poslat v příloze). Postupným odesíláním snížíme množství kontrol po příchodu do školy (navíc je to možnost zpracovat úkoly kvalitně a vylepšit si budoucí známky na konci školního roku) :) . Zadání budou postupně doplňována učiteli jednotlivých předmětů.

Datum: 16.3. - 22.3. 2020

Čj – zájmena – učebnice – zopakuj si druhy zájmen (str. 85),   tabulku z přílohy   si přepiš nebo nalep do sešitu. Do školního sešitu napiš cv. 1/85 Vypiš všechna zájmena a urči jejich druh dle tabulky. 

+ čtěte knihu dle vlastního výběru a možnosti

Aj: V pracovním by tento týden mohly děti udělat cvičení 2, 3 a 4. Ve cvičení číslo dvě mají za úkol doplnit jednotlivé části těla (shoulder, arm, tummy, knee, foot, bottom, head, neck, back, hand) a samozřejmě si z nich udělat slovní zásobu na kartičky, jak jsme si je už dělali. Z tvrdého papíru udělat kartičky o rozměrech sedm krát pět centimetrů, z jedné strany napsat slovíčko v angličtině, na druhou stranu českých překlad. 

Ve cvičení 3 zkusit najít anglické výrazy v osmisměrce podle českých předloh, slovesa, která neznají udělat další slovní zásobu a opakovat si to. 

A ve čtvrtém cvičení zkusit odpovědět na jednotlivé otázky s využitím slovíček v rámečku – nápověda česky: Angličtinu mám třikrát týdně / Svátek (jmeniny) slavím jednou za rok / Zuby si čistím dvakrát denně 

Pozor, pozor: V polovině týdne zveřejním správné doplnění všech cvičení. Pro osvěžení mluveného anglického jazyka si stejně jako páťáci pusťte 50 díl Baby English – Téma: SMALL, SMALLER, BIG, BIGGER Věty k zapamatování: I have a ball (mám míč); I have a big ball (mám velký míč); Your ball is bigger than my ball (tvůj míč je větší než můj); I have a big ball, but your ball is bigger (mám velký míč, ale tvůj je větší) 

Fyzika: Téma i nadpis do sešitu: Objem tělesa; Zápis do sešitu: Objem patří mezi odvozené fyzikální veličiny. Označujeme jej jako V. Hlavní jednotkou je metr krychlový (označení m3) – jde o krychli o hraně délky 1 metr. Objemem měříme velikost prostoru, který určité těleso zaujímá. Výpočet objemu krychle je V= a.a.a / výpočet objemu kvádru je V= a.b.c, kde a je délka kvádru, b je šířka a c je výška nebo také hloubka. 

Příklad na pochopení: učebnice strana 26 v modrém proužku nahoře. 

Výklad objemu je na internetu: video

Dějepis: vznik Říma, punské války

Přírodopis: V první ze dvou týdenních lekcí nejprve písemně do sešitu odpovězte na následující otázky (Nadpis je Opakování učiva – Třídění organizmů, viry, bakterie a řasy): 

  1. Uveďte na příkladu rodové a druhové jméno rostliny a živočicha. 
  2. Vysvětlete, proč viry řadíme mezi nebuněčné organizmy. 
  3. Co je virologie? 
  4. Kde všude na světě najdeme bakterie? 
  5. Jmenujte některé nemoci, které způsobují bakterie. 
  6. K čemu člověk využívá bakterie? 

Téma hodiny (a druhý nadpis do sešitu): Sinice Zápis je v učebnici na straně 44 dole ve zvýrazněném rámečku, k textu se dá hezky doplnit video na youtube.com

Pozor, pozor: V polovině týdne zveřejním správné odpovědi na šest otázek. 

Ve druhé lekci tohoto týdne se podívejte na stránky ostravské ZOO (zoo-ostrava.cz) do záložky O ZOO, kde je podzáložka Novinky. Z ní vypište pod nadpis: ZOO v Ostravě všechny nové živočišné přírůstky letošního roku. Každé zvířátko představte ve třech větách, podobně jako jsme to nedávno dělali na našem miniprojektu, kdy jste si vybírali jedno zvíře k představení. 

Zeměpis: Téma týdne je Utváření zemského povrchu (tohle je i nadpis do sešitu) 

Zápis: Zemský povrch je svrchní vrstva zemské kůry, která je součástí litosféry. Je utvářen vnitřními přírodními činiteli a vnějšími přírodními činiteli. Vnitřní přírodní činitelé utvářejí horotvornou činností různé tvary zemského povrchu (hory, pohoří) – hory či pohoří se utvářejí vrásněním, kernou činností, sopečnou činností a zemětřesením. Vnější přírodní činitelé zemský povrch dotvářejí, narušují a zarovnávají zemský povrch. Patří mezi ně činnost vody (déšť či sněžení, voda v řekách, ledovce), činnost větru a teploty, rostlin i živočichů, včetně člověka. 

Opakování předchozího učiva: Zkuste za pomocí internetu vypsat pod nadpis Opakování učiva – litosféra alespoň tři výrazná zemětřesení v letech 1900 až 2000 (Kde, kdy a jak silné bylo. Popřípadě, kolik bylo obětí na lidských životech) a tři evropské, americké a asijské činné sopky (název a stát, kde se nachází). 

Tělesná výchova: máte-li možnost, zkuste si pustit na počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu youtube.com a projděte si kondiční domácí cvičení . Celou dobu nemusíte vydržet, ale trošku si dejte do těla. Jestli Vás to bude aspoň trošku bavit, zacvičte si to třeba každý druhý den. Během cvičení si klidně dejte pauzu na lehké občerstvení, ale jak vám pořád dokola opakuju, stačí si jen ovlažit ústa, nemusíte vypít vody hodně.

Informatika: podle vzoru vytvoř rozvrh hodin pro první třídu (barvy si můžete libovolně volit). Hotovou tabulku pošlete panu učiteli jako obvykle mailem.

VV - vytvořit kresbu nebo koláž na téma "Velikonoční přání"
 

Datum: 12.3. - 15.3. 2020

Český jazyk - přídavná jména – druhy, psaní příd. jmen, stupňování příd.jmen; napsat do sešitu: učebnice 72/5 a,b 75/5a 83/8 dočíst Oddyseovy cesty (text najdete buď na internetu nebo si půjčte knihu v knihovně) 

Anglický jazyk – učebnice strana 39, cvičení č. 4: Písemně do malých sešitů pod nadpis Hello zkusit odpovědět na pět otázek i podle textu, který jsme četli i překládali na straně 38. Dále by bylo fajn, aby si děti dopsaly malé zvýrazněné rámečky na stranách 38 i 39 (Study and Remember These Expressions). 

Matematika - Vypracuj Zlaté testy (ZT); Učebnice str. 44 ZT č. XI cv. 1,2,3,5; str. 48 ZT č. XII cv. 1,2,3,6; str. 52 ZT č. XIII cv. 1,2,3,4,5,6, 

Geometrie: učebnice str.27 cv. 1 – prostudovat, cv.2 – vypracovat do sešitu; Str.28 Shodné rovinné útvary, které obrazce jsou shodné – použij návod (průsvitný papír) – shodné obrazce zapiš do sešitu Shodné úsečky – pozoruj, pak vypracuj cv.1,2; Střed úsečky – přečíst 

Fyzika – v minulých hodinách jsme se zaměřovali především na plošný obsah obdélníku a čtverce, teď bych byl rád, kdyby si děti přepsaly a překreslily pod nadpis Obsah složitějších obrazců do sešitu stránku 25. 

Dějepis: Starověké Řecko (opakování + příprava na test) 

Přírodopis – Řasy, učebnice strana 46: Pod stejnojmenný nadpis si do sešitu překreslete vrchni jednoduchý graf o jednobuněčných řasách a úplně zespodu pak tučně zvýrazněný text v rámečku + hlavní zástupce řas. 

Zeměpis – opakování učiva o litosféře atd. Pod nadpis Opakování litosféry do sešitu si odpovězte na otázky z učebnice ze strany 16 dole. Je jich celkem 6. Nejdříve si napište otázku a o řádek níž odpověď. Příklad: Čím je tvořena litosféra? Je tvořená zemskou kůrou a svrchní vrstvou zemského pláště.


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————