5 třída - úkoly pro samostudium

5 třída - úkoly pro samostudium

5. třída

Vážení rodiče, žáci, můžete-li, pošlete vypracované úkoly z pracovních sešitů do emailů třídních učitelů / ivo.sindler@seznam.cz / popř učitelů jednotlivých předmětů (buď naskenovat nebo přefotit mobilem a poslat v příloze). Postupným odesíláním snížíme množství kontrol po příchodu do školy (navíc je to možnost zpracovat úkoly kvalitně a vylepšit si budoucí známky na konci školního roku) :) . 
Zadání budou postupně doplňována učiteli jednotlivých předmětů.

Datum: 16.3. - 22.3. 2020

Jazyk Český: 

Mluvnice: určování gramatických kategorií sloves (osoby, číslo, čas, způsob) učebnice str. 89/cv. 3, 4 (písemně do sešitu – ČITELNĚ) 

Sloh: PŠ str. 10/cv. 1 (zaslat mailem na adresu barbora.karpiskova@email.cz) 

Literatura: přečíst knihu dle vlastního výběru a napsat o ní krátký referát: Osnova: základní údaje (autor, ilustrátor) stručný děj stručná charakteristika hlavní postavy vlastní názor (zaslat mailem na adresu barbora.karpiskova@email.cz)

AJ: V tomto týdnu by si děti mohly do malých sešitů zakreslit obrázek z učebnice na straně 25 (Pamatuj si, jak se určuje čas) a zkusit se naučit říkat text ve cvičení 6 zpaměti. 

Před pár týdny jsme si na jedné básničce (It’s look like winter) cvičili, jak se učit zpaměti text – postupným zakrývání části vět – tak by si to mohly osvěžit. Pro začátek stačí první čtyři řádky (končí to …a very big clock at the top). 

Procvičování: pro zajímavost by si děti na youtube.com mohly pustit 50 díl Baby English – Téma: SMALL, SMALLER, BIG, BIGGER 

Věty k zapamatování: I have a ball (mám míč); I have a big ball (mám velký míč); Your ball is bigger than my ball (tvůj míč je větší než můj); I have a big ball, but your ball is bigger (mám velký míč, ale tvůj je větší) 

Př. - další orgánové soustavy dle učebnice a příslušných stran v pracovním sešitě, na jednu vyučovací hodinu jednu orgánovou soustavu. L+M - pokračovat v pracovním sešitě, na jednu vyučovací hodinu jednu stranu.

In: pošlete na email pana učitel zprávu, která bude mít 5 vět a do ní napište s kým se doma účíte, co děláte (na co se koukáte v televizi a jakou hru teď hrajete na PC

VV - vytvořit kresbu nebo koláž na téma "Velikonoční přání"

 

Datum: 12.3. - 15.3. 2020

Český jazyk - Slovesa: - učebnice str. 87/cv. 6 písemně do sešitu; PŠ str. 9/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 

 • Příprava na čtvrtletní práci: 
 • pravopis 
 • určování slovních druhů 
 • gramatické kategorie podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor) 
 • gramatické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas) 
 • stupňování přídavných jmen 

Anglický jazyk – do konce týdne by bylo fajn, kdyby si děti doplnily cvičení 6, 7, 8 na straně 25 v pracovním sešitě. Navíc mají za úkol zopakovat si slovíčka na stejné stránce ve cvičení 5. 

Matematika - PS str.12 – roznásobení sčítanců – podle úvodního příkladu vypracovat cv. 1,2,3 str.13 – cv.1,2,4 

Geometrie - PS str 16 cv. 1 -přečíst, cv. 3a,b – vypracovat PS str.18 – Zlomky -cv. 1,3; str.19 - cv.1,2 stále procvičovat malou násobilku, písemné dělení dvojciferným dělitelem – vypočítej zadané příklady na papír 

 • 35 274 : 12 = 
 • 925 027 : 36 = 
 • 80 525 : 42 = 
 • 9 536 : 25 = 
 • 1 568 242 : 73 = 
 • 483 000 : 65 = 
 • 72 420 : 24 = 
 • 2 095 456 : 80 = 
 • 1 254 : 25 = 
 • 286 473 : 18 = 

Přírodověda -Soustava oběhová a dýchací. Uč. str.58 a 59. PS str.23-25. Př L+M PS další strany, 1 stránka na jednu lekci. 

Vlastivěda: Sousední státy ČR UČ str. 46-53, PS 2/36, 2/37, 2/38 a 2/39


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————