11. 3. 2020 zadání úkolů pro jednotlivé třídy

11. 3. 2020 zadání úkolů pro jednotlivé třídy

1. - 4. třída

žáci budou pracovat dle pokynů třídních učitelů (emailová forma s rodiči)

5. třída

Český jazyk - Slovesa: - učebnice str. 87/cv. 6 písemně do sešitu; PŠ str. 9/ cv. 1, 2, 3, 4, 5

Příprava na čtvrtletní práci:

- pravopis

- určování slovních druhů

- gramatické kategorie podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor)

- gramatické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas)

- stupňování přídavných jmen

 

Anglický jazyk – do konce týdne by bylo fajn, kdyby si děti doplnily cvičení 6, 7, 8 na straně 25 v pracovním sešitě. Navíc mají za úkol zopakovat si slovíčka na stejné stránce ve cvičení 5.

MatematikaPS str.12 – roznásobení sčítanců – podle úvodního příkladu vypracovat cv. 1,2,3  str.13 – cv.1,2,4

Geometrie -  PS str 16  cv. 1 -přečíst, cv. 3a,b – vypracovat   PS str.18 – Zlomky -cv. 1,3;   str.19 -  cv.1,2

stále procvičovat malou násobilku, písemné dělení dvojciferným dělitelem – vypočítej zadané příklady na papír

      35 274 : 12 = 

    925 027 : 36 =

      80 525 : 42 =

        9 536 : 25 =

 1 568 242 : 73 =          

    483 000 : 65 =

      72 420 : 24 =

 2 095 456 : 80 =   

        1 254 : 25 =  

    286 473 : 18 =

Přírodověda-Soustava oběhová a dýchací. Uč. str.58 a 59. PS str.23-25. 
Př L+M PS další strany, 1 stránka na jednu lekci.
Vlastivěda: Sousední státy ČR UČ str. 46-53, PS 2/36, 2/37, 2/38 a 2/39
 

6. třída

Český jazyk - přídavná jména – druhy, psaní příd. jmen, stupňování příd.jmen; napsat do sešitu: učebnice 72/5 a,b 75/5a 83/8

dočíst Oddyseovy cesty (text najdete buď na internetu nebo si půjčte knihu v knihovně)

 

Anglický jazyk – učebnice strana 39, cvičení č. 4: Písemně do malých sešitů pod nadpis Hello zkusit odpovědět na pět otázek i podle textu, který jsme četli i překládali na straně 38. Dále by bylo fajn, aby si děti dopsaly malé zvýrazněné rámečky na stranách 38 i 39 (Study and Remember These Expressions).

MatematikaVypracuj Zlaté testy (ZT); Učebnice str. 44  ZT č. XI cv. 1,2,3,5;  str. 48 ZT č. XII cv. 1,2,3,6;   str. 52 ZT č. XIII cv. 1,2,3,4,5,6,

Geometrie: učebnice     str.27 cv. 1 – prostudovat, cv.2 – vypracovat do sešitu;     Str.28 Shodné rovinné útvary,  které obrazce jsou shodné – použij návod (průsvitný papír) – shodné obrazce zapiš do sešitu

Shodné úsečky – pozoruj, pak vypracuj cv.1,2;  Střed úsečky – přečíst

Fyzika – v minulých hodinách jsme se zaměřovali především na plošný obsah obdélníku a čtverce, teď bych byl rád, kdyby si děti přepsaly a překreslily pod nadpis Obsah složitějších obrazců do sešitu stránku 25.

Dějepis: Starověké Řecko (opakování + příprava na test)

 

Přírodopis – Řasy, učebnice strana 46: Pod stejnojmenný nadpis si do sešitu překreslete vrchni jednoduchý graf o jednobuněčných řasách a úplně zespodu pak tučně zvýrazněný text v rámečku + hlavní zástupce řas.

Zeměpis – opakování učiva o litosféře atd. Pod nadpis Opakování litosféry do sešitu si odpovězte na otázky z učebnice ze strany 16 dole. Je jich celkem 6. Nejdříve si napište otázku a o řádek níž odpověď.

Příklad:  Čím je tvořena litosféra? Je tvořená zemskou kůrou a svrchní vrstvou zemského pláště.

 

7. třída

Český Jazyk: Příprava na čtvrtletní práci:

 • slovní a větný rozbor

 • gramatické kategorie podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor)

 • gram. kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, rod)

 • slovesný rod (činný/trpný)

 • stupňování příslovcí

 • příslovečné spřežky

 • částice, citoslovce

Anglický jazyk – učebnice strana 32 a 33: přečíst si a pokusit se přeložit si dolní polovinu článku The Vikings, do malého sešitu si pod zapsání nadpisu The Vikings z článku vyhledat všechna slovesa v minulém čase a určit, zda jde o slovesa pravidelná či nepravidelná (příklad: were – nepravidelné, česky to znamená byl/y nebo played – pravidelné, česky to znamená hrál). Na straně 33 si zkusit písemně opět do sešitu odpovědět na otázky ve cvičení 4.

Přírodopis- Řasy Uč. str. 7- přečíst+zápis do sešitu, nákres stavby těla řasy.
      Výtrusné rostliny-mechy. Str. 8. Přečíst a zapsat.
Zeměpis - vodstvo Asie. Do mapky zakreslit významné řeky, uč. str.8 a 9.

Občanská  výchova – str. 30 vlastenectví – přečíst a vypsat si důležité věci do sešitu

Dějepis: Zámořské objevy + renesance (opakování, příprava na test)

 

8. třída

Čj – žáci dostali pracovní list (přiložen v příloze); dočíst Tyrolské elegie + napsat recenzi na knihu nebo hru a poslat na e-mail!!!!! termín pondělí 16.3.

Př- Oběhová soustava. Uč. str.41-49. Přečíst, zapsat na volné listy.
Z-vodstvo ČR. Uč. str.10. Zakreslit do mapky. Uč. str.11 a 12 přečíst. Str. 13 vypracovat opakovací otázky.
CH-kovy. Uč. str.55-60. Přečíst, zapsat, vypracovat opakovací otázky.

Aj – PS32/2 33/5 36/4 37/6,7

Ov – opakování politický systém, volební systém a politické strany  

D: Příprava na test: - průmyslová revoluce

 • válka Severu proti Jihu

 • Sjednocení Itálie

 • Sjednocení Německa

9. třída

ČJ: Příprava na test z literatury (česká próza 2. poloviny 20. století) Příprava na čtvrtletní práci:

 • pravopis+ interpunkce

 • rozbor souvětí, slovní + větný rozbor

 • gramatické kategorie

 • slova cizího původu

Př -Půda. Uč. str 68-70.  Podzemní voda a prameny. Uč. str. 71-72. str. 73-opakování.
- Hospodářský zeměpis pokračovat.
CH -dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty. Uč. str.53-55.

Aj – Ps 36/4,5 37/8 35/7 (pomůcku najdeš v učebnici)

Ov – opakování – spoření, úroky, úvěry 45 celá (cv. 2-6 napište do sešitu)

D: Studená válka + Poválečné uspořádání Československa, únor 1948

 

 


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————