Historie školy

    Škola byla založena 1. 9. 1993 pod názvem Soukromá škola pro žáky s diagnózou LMD a SVPU. V roce 1996 byla škola transformována v souvislosti s nabytím právní subjektivity na společnost s ručením omezeným. Ve školním roce 2005/2006 byla škola v souladu se zákonem 561/2005 Sb. § 8 odst. 8 přejmenována na současný název Ostrava-Výškovice, s. r. o.

    Prvním sídlem školy byla vila na ulici Mexická 18 v Ostravě Muglinově. Od září roku 1996 se škola přestěhovala do prostor SOU společného stravování v Ostravě Hrabůvce. Zde škola působila 6 let. Od školního roku 2002/2003 působí škola na současné adrese v Ostravě-Výškovicích. Ke stěhování školy vedly vždy kapacitní důvody.

    Impulsem k založení soukromé školy pro děti s poruchami učení a chování byla změna společenských a politických poměrů po roce 1989. Pád totality a nově vzniklé podmínky probudily v Mgr. Kateřině Karpíškové (tehdy učitelce na 1. Stupni základní školy) osobní ambice a chuť vyzkoušet si soukromé podnikání. Otevření vlastní školy (po devítileté pedagogické praxi) umožnilo její zřizovatelce vyzkoušet si ve výuce jiné než tehdejší zaběhnuté metody a principy. Založit si školu byla zkrátka možnost tzv. „dělat si to po svém“.

    Původním cílem školy bylo pomoci žákům s poruchami učení a chování a jejich rodičům. Tito žáci byli v té době zařazováni do zvláštních škol (dnes základní školy praktické). Ředitelka školy byla přesvědčena, že lze tyto děti úspěšně vzdělávat v režimu základního vzdělávání. Zprvu chtěla provozovat pouze 1. stupeň ZŠ. Důvodem byl tehdejší názor, že ADHD (dříve LMD) a specifické poruchy učení s věkem ustupují a jejich dopady se zmírňují. Rodiče si však vyžádali otevření i 2. stupně, a tak byly postupně otevírány další ročníky. První absolventský ročník ukončil školu v červnu 2001. Původní záměr se podle ředitelky školy nezměnil. „Záměr zůstává v podstatě stejný, v souvislosti s přibývajícími žáky s ADHD se mění spíše formy a metody práce.“

    První ředitelkou školy byla Mgr. Marie Kaňkovská. Od ledna 1997 do současnosti je ředitelkou školy Mgr. Kateřina Karpíšková.

    Po celou dobu fungování školy zde absolvovali náslechy a praxi studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Tato spolupráce vyústila v letošním školním roce (2014/2015) v získání statusu fakultní instituce.


Aktuálně

01.02.2020 21:11

Plavecké pondělky

Plavání pro první stupeň je vždy v pondělky, sraz 7:45 ve škole (na bazénu jen po domluvě), návrat okolo 10:15 (pro ty, kdo nebudou přítomni a...

Celý článek

—————

27.12.2019 17:18

Třídní schůzky

V úterý 7.1.2020 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

18.11.2019 12:19

Třídní schůzky

V úterý 19.11.2019 budou na naší škole probíhat třídní schůzky - konzultace jednotlivých tříd. Pokud nestanoví třídní učitelé jinak, pak na prvním...

Celý článek

—————

25.10.2019 14:35

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30. října po pondělním státním svátku probíhají podzimní prázdniny a tudíž se nevyučuje. Setkáme se ve škole až ve čtvrtek 31. 10....

Celý článek

—————

05.10.2019 22:35

Renarkon 8+9 třída

7. 10. – RENARKON - VIII. tř. – 8. 00 hod. - IX. tř. – 10. 00 hod.

Celý článek

—————

17.09.2019 15:35

Běh NADĚJE

Ve čtvrtek 19.9. se část našich žáků zúčastní Běhu naděje pořádaného v Bělském lese. Sraz u školy je v 8:00, rozchod rovněž u školy okolo 11:30. S...

Celý článek

—————

02.09.2019 18:47

Druhý školní den

Bude probíhat formou třídnických hodin od rozdávání učebnic, přes seznámení se školním řádem až po vyplňování žákovských knížek. Výuka bude po dobu...

Celý článek

—————

01.09.2019 06:53

První školní den

První školní den v pondělí 2.9.2019 probíhá výuka od 8:00 do 8:45. Školní jídelna vydává obědy až od úterý 3.9.2019.

Celý článek

—————

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————