Historie školy

    Škola byla založena 1. 9. 1993 pod názvem Soukromá škola pro žáky s diagnózou LMD a SVPU. V roce 1996 byla škola transformována v souvislosti s nabytím právní subjektivity na společnost s ručením omezeným. Ve školním roce 2005/2006 byla škola v souladu se zákonem 561/2005 Sb. § 8 odst. 8 přejmenována na současný název Ostrava-Výškovice, s. r. o.

    Prvním sídlem školy byla vila na ulici Mexická 18 v Ostravě Muglinově. Od září roku 1996 se škola přestěhovala do prostor SOU společného stravování v Ostravě Hrabůvce. Zde škola působila 6 let. Od školního roku 2002/2003 působí škola na současné adrese v Ostravě-Výškovicích. Ke stěhování školy vedly vždy kapacitní důvody.

    Impulsem k založení soukromé školy pro děti s poruchami učení a chování byla změna společenských a politických poměrů po roce 1989. Pád totality a nově vzniklé podmínky probudily v Mgr. Kateřině Karpíškové (tehdy učitelce na 1. Stupni základní školy) osobní ambice a chuť vyzkoušet si soukromé podnikání. Otevření vlastní školy (po devítileté pedagogické praxi) umožnilo její zřizovatelce vyzkoušet si ve výuce jiné než tehdejší zaběhnuté metody a principy. Založit si školu byla zkrátka možnost tzv. „dělat si to po svém“.

    Původním cílem školy bylo pomoci žákům s poruchami učení a chování a jejich rodičům. Tito žáci byli v té době zařazováni do zvláštních škol (dnes základní školy praktické). Ředitelka školy byla přesvědčena, že lze tyto děti úspěšně vzdělávat v režimu základního vzdělávání. Zprvu chtěla provozovat pouze 1. stupeň ZŠ. Důvodem byl tehdejší názor, že ADHD (dříve LMD) a specifické poruchy učení s věkem ustupují a jejich dopady se zmírňují. Rodiče si však vyžádali otevření i 2. stupně, a tak byly postupně otevírány další ročníky. První absolventský ročník ukončil školu v červnu 2001. Původní záměr se podle ředitelky školy nezměnil. „Záměr zůstává v podstatě stejný, v souvislosti s přibývajícími žáky s ADHD se mění spíše formy a metody práce.“

    První ředitelkou školy byla Mgr. Marie Kaňkovská. Od ledna 1997 do současnosti je ředitelkou školy Mgr. Kateřina Karpíšková.

    Po celou dobu fungování školy zde absolvovali náslechy a praxi studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Tato spolupráce vyústila v letošním školním roce (2014/2015) v získání statusu fakultní instituce.


Aktuálně

05.06.2017 11:51

Přednáška Šikana

Připomínáme všem zájemcům, že v úterý 6.6.2017 od 16:00 hodin proběhne v prostorách školní jídelny přednáška Bc. T. Veličky na téma Šikana.  

Celý článek

—————

25.05.2017 13:36

Školní výlet

29. května 2017 pojedou žáci 1.stupně na školní výlet do Dinoparku. Sraz je v 8:00 hod. na autobusové zastávce Nové Výškovice (u školní jídelny ZŠ...

Celý článek

—————

01.02.2017 09:05

Nové rozvrhy hodin

Nové rozvrhy hodin pro první i druhý stupeň platné od 1.2.2017 neleznete na stránce Organizace školy v dolní části.

Celý článek

—————

10.11.2016 16:59

Zážitkové centrum

Den "D" se přiblížil. Návštěva zážitkového centra URSUS v Dolní Lomné se koná v pátek, 11.11.2016. Odjezd autobusu je v 7:00 z parkoviště u Hrušky ve...

Celý článek

—————

09.10.2016 20:28

Změna RH pro II. stupeň

Od 10. 10. 2016 platí úprava rozvrhu hodin pro druhý stupeň dle úpravy. Viz strana organizace školy

Celý článek

—————

13.09.2016 21:15

Finální rozvrhy

Konečné verze rozvrhů hodin pro jednotlivé třídy naleznete v sekci Organizace (dole ke stažení v pdf).

Celý článek

—————

02.09.2016 17:01

Rozvrh hodin

V týdnu 5.-9.9.2016 se bude výuka řídit provizorním rozvrhem hodin. Každý třídní učitel informoval svoou třídu. 

Celý článek

—————

25.05.2016 09:50

Hudební výchova hravě

Ve čtvrtek 26.5.2016 proběhne v naší škole výuka hudební výchovy zábavnou formou. Akce je pro žáky 1.stupně. 

Celý článek

—————

11.05.2016 09:42

Vycházka do Poodří

V úterý 10.5.2016 se žáci 1.-5.třídy zúčastnili vycházky do CHKO Poodří. Počasí nám přálo, dozvěděli jsme se mnoho nových informací od našeho...

Celý článek

—————

02.05.2016 10:35

Přednáška

Dne 6.5.2016 se žáci VIII. třídy zúčastní přednášky Láska ano, děti ještě ne. Sraz dle pokynů vyučující. 

Celý článek

—————