Historie školy

    Škola byla založena 1. 9. 1993 pod názvem Soukromá škola pro žáky s diagnózou LMD a SVPU. V roce 1996 byla škola transformována v souvislosti s nabytím právní subjektivity na společnost s ručením omezeným. Ve školním roce 2005/2006 byla škola v souladu se zákonem 561/2005 Sb. § 8 odst. 8 přejmenována na současný název Ostrava-Výškovice, s. r. o.

    Prvním sídlem školy byla vila na ulici Mexická 18 v Ostravě Muglinově. Od září roku 1996 se škola přestěhovala do prostor SOU společného stravování v Ostravě Hrabůvce. Zde škola působila 6 let. Od školního roku 2002/2003 působí škola na současné adrese v Ostravě-Výškovicích. Ke stěhování školy vedly vždy kapacitní důvody.

    Impulsem k založení soukromé školy pro děti s poruchami učení a chování byla změna společenských a politických poměrů po roce 1989. Pád totality a nově vzniklé podmínky probudily v Mgr. Kateřině Karpíškové (tehdy učitelce na 1. Stupni základní školy) osobní ambice a chuť vyzkoušet si soukromé podnikání. Otevření vlastní školy (po devítileté pedagogické praxi) umožnilo její zřizovatelce vyzkoušet si ve výuce jiné než tehdejší zaběhnuté metody a principy. Založit si školu byla zkrátka možnost tzv. „dělat si to po svém“.

    Původním cílem školy bylo pomoci žákům s poruchami učení a chování a jejich rodičům. Tito žáci byli v té době zařazováni do zvláštních škol (dnes základní školy praktické). Ředitelka školy byla přesvědčena, že lze tyto děti úspěšně vzdělávat v režimu základního vzdělávání. Zprvu chtěla provozovat pouze 1. stupeň ZŠ. Důvodem byl tehdejší názor, že ADHD (dříve LMD) a specifické poruchy učení s věkem ustupují a jejich dopady se zmírňují. Rodiče si však vyžádali otevření i 2. stupně, a tak byly postupně otevírány další ročníky. První absolventský ročník ukončil školu v červnu 2001. Původní záměr se podle ředitelky školy nezměnil. „Záměr zůstává v podstatě stejný, v souvislosti s přibývajícími žáky s ADHD se mění spíše formy a metody práce.“

    První ředitelkou školy byla Mgr. Marie Kaňkovská. Od ledna 1997 do současnosti je ředitelkou školy Mgr. Kateřina Karpíšková.

    Po celou dobu fungování školy zde absolvovali náslechy a praxi studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Tato spolupráce vyústila v letošním školním roce (2014/2015) v získání statusu fakultní instituce.


Aktuálně

13.06.2019 12:16

Odevzdávání učebnic

V pátek 14.6.19 se budou na II. stupni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte knihy opravit, jsou-li poškozené!

Celý článek

—————

30.05.2019 14:26

Focení školních tříd

Dne 5.6. bude probíhat focení jednotlivých tříd. Začínáme od 9:30 hod. 

Celý článek

—————

29.05.2019 14:25

Školní výlet do Studénky

4. 6. se uskuteční školní výlet pro I. stupeň a výběr žáků z 6. a 7. ročníku do Studénky. Více info v ŽK.

Celý článek

—————

16.05.2019 17:37

Planeta Země 3000

Planeta Země 3000 dne 22.5.2019 od 8:15 hod. Cena 70,- kč. Představení proběhne v kině Luna a téma pro rok 20169 je Kolumbie.

Celý článek

—————

26.04.2019 20:49

MS v parahokeji

Druhý stupeň navštíví v úterý 30.4.2019 utkání Švédsko - Japonsko na Mistrovství světa v parahokeji. Sraz u školy v 8:00. Rozchod po ukončení utkání...

Celý článek

—————

15.04.2019 20:15

Třídní schůzky

Dne 16.4.2019 proběhnou třídní schůzky v obvyklých časech.

Celý článek

—————

13.04.2019 09:14

Hurá šmigrust

Dne 15. 4. v pondělí se koná beseda v knihovně - Hurá na šmigrust – určená pro žáky  I. -V. třídy. Začátek  9. 00 hod.

Celý článek

—————

03.04.2019 19:38

Škola v přírodě

Připomínáme, že v týdnu od 8. 4. do 12. 4. se koná škola v přírodě. Žáci, kteří se nezúčastní ŠvP budou mít pozměněn rozvrh hodin. Neopomeňte změny...

Celý článek

—————

30.03.2019 07:03

Náhradní plavání

Žákům I. stupně dne 1.4. (pondělí) proběhne náhradní plavání. Počítejte s tím.

Celý článek

—————

23.03.2019 06:16

Global Money week

Žáci VII. třídy odchází v úterý 26. 3. na přednášku Global Money week, která se koná v knihovně města Ostravy.

Celý článek

—————